Economische rapportage Thailand

De Nederlandse ambassade in Bangkok publiceert regelmatig economische rapportages over Thailand, de bilaterale handel en investeringen tussen Thailand en Nederland en over onze dienstverlening aan Nederlandse bedrijven. Dit is onze rapportage van 2018.

Met een groei van 4,1% in 2018, de hoogste groei sinds 2012, zijn de economische vooruitzichten voor Thailand veelbelovend. Ook voor dit jaar gaat de Thaise overheid uit van een goed jaar en wordt er een groei van het bruto binnenlands product (bbp) van 3,5% verwacht. De groei zwakt iets af ten opzichte van 2018 vanwege een minder sterke groei van de wereldeconomie. De groei in Thailand zal met name voortkomen uit een toename in de binnenlandse consumptie en een versterking van (buitenlandse) investeringen.

Thailands economische prestatie in 2018 en de vooruitzichten voor 2019

Volgens het Thaise Economisch en Sociaal Planbureau groeide de nationale economie in het vierde kwartaal van 2018 met 4,1% ten opzichte van het jaar ervoor. In het derde kwartaal presteerde de Thaise economie minder dan in het eerste en tweede kwartaal, vanwege daling van de vraag naar Thais export producten op de buitenlandse markt.

Ook over het hele jaar gezien was er sprake van een stijging. De Thaise economie groeide met 4,1% in 2018, een verbetering ten opzichte van de 3,9% groei in 2017. De groei van het bbp was voornamelijk te danken aan een sterk toenemende binnenlandse vraag. De totale exportwaarde groeide in 2018 met 6,3% en de totale importwaarde met 11,7%.

Naar verwachting zal de Thaise economie in 2019 minder snel groeien dan in het jaar ervoor. Voor komend jaar wordt een groei van 3,5% verwacht, mede door:

  • De groei van de wereldeconomie. Hierdoor zal de Thaise export en productie naar verwachting toenemen;
  • Groeiende overheidsuitgave en een versnelling van publieke investeringen zoals de verwezenlijking van infrastructuurprojecten;
  • Herstel van private investeringen zoals publieke infrastructuurprojecten, uitbreiding van de exportsector, en verbeteringen in het ondernemersmilieu;
  • Verbetering van de werkgelegenheid en een stijging in het huishoudelijk inkomen door een groei in zowel de landbouw als maakindustrie en een groeiende uitbreiding van de dienstensector.

De instabiliteit van het globale- en financiële systeem blijft een risico. Deze komen deels voort uit een te snelle normalisering van monetaire middelen of veranderingen bij investeerders betreft hun verwachtingen van de Amerikaanse economie. Hierdoor kunnen wisselkoerswerkingen optreden die de balans tussen de US-dollar en de Thai Baht verstoren. Ook de politieke verstandhoudingen in Europa en de geopolitieke spanningen op het Koreaanse schiereiland en het Midden-Oosten worden nauwlettend gevolgd.

Op midden- en lange-termijn blijft Thailand te maken hebben met uitdagingen omtrent een dalende productiviteit, vergrijzing, inkomensongelijkheid , verouderde wetgeving, corruptie en een onzekere politieke situatie.

Nederland-Thailand handel en investeringen

Bilaterale handel

Data van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat de totale Nederlandse handel met Thailand met 10% groeide in 2018 (van 4,0 miljard euro naar 4,4 miljard euro). Deze groei kwam vooral voort uit een groeiende Nederlandse import van Thaise producten zoals elektronische producten en componenten, computers, motoren, bewerkt kippenvlees en rubberproducten. De import groeide met 13,5%: van 2,8 miljard in 2017 naar 3,2 miljard in 2018.

De Nederlandse export naar Thailand bleef stabiel.

Bilaterale investeringen

Nederland is de grootste Europese investeerder in Thailand en is na Japan, Singapore en de Verenigde Staten de vierde grootste investeerder wereldwijd. Statistieken van de Bank of Thailand laten zien dat de Nederlandse directe investeringen in Thailand naar 15 miljard USD steeg aan het eind van het derde kwartaal van 2018 (ten opzichte van 14,3 miljard USD in 2017). Dit komt neer op 6,5% van de totale directe buitenlandse investeringen in Thailand.

Andersom is Nederland ook de belangrijkste bestemming voor Thaise investeringen in de Europese Unie. Thaise investeringen in Nederland stonden aan het einde van 2018 op 9,3 miljard USD.

Ondersteuning van het Nederlands bedrijfsleven door de ambassade

Ook dit jaar staat  de Nederlandse ambassade in Bangkok klaar om Nederlandse bedrijven te ondersteunen in hun oriëntatie en/of activiteiten in Thailand. Dit doen we door de lokale markt te blijven verkennen en kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven in kaart te brengen met factsheets, marktonderzoeken en andere publicaties.

In 2018 waren algemene handelsaanvragen omtrent export en import, informatie over het starten van een bedrijf in Thailand en specifieke sectorale kennis de meest populaire aanvragen die op de ambassade binnenkwamen. Vorig jaar behandelde het economische team 646 handelsaanvragen en 78 bezoeken. Per sector ontving de agro-food sector de meeste aanvragen.