Rechtsbijstand in Thailand

Als u in Thailand bent gearresteerd op verdenking van het plegen van een strafbaar feit, dan heeft recht op rechtsbijstand. Dat kan een particulier advocaat zijn of een pro-deo advocaat.

Gearresteerd in het buitenland

Na uw arrestatie in het buitenland volgt een eerste verhoor. Daarbij vraagt de rechter u of u een particulier advocaat wenst aan te stellen, die uzelf moet betalen, of dat u in aanmerking wilt komen voor gratis rechtsbijstand. Wanneer u een particulier advocaat niet kunt betalen, krijgt u een kosteloze pro-deoadvocaat toegewezen.

Particulier advocaat

Indien u dit wenst, kunt u een particulier advocaat aantrekken. De Nederlandse ambassade in Thailand biedt u een lijst met Engels- en Nederlands sprekende advocaten. De ambassade draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop de uiteindelijk door u gekozen advocaat de verdediging voert of het resultaat dat hij of zij behaalt.

Pro-deo advocaat

Als u niet over voldoende financiële middelen beschikt voor een particulier advocaat wijst de rechtbank een pro-deoadvocaat aan. Voor deze advocaat hoeft u niet te betalen. Hoe een pro-deo advocaat uw belangen behartigt, is sterk afhankelijk van de persoon. U moet er rekening mee houden dat de meeste pro-deoadvocaten zich zullen beperken tot de hoogst noodzakelijke werkzaamheden. In de praktijk betekent dit dat zij u in de gevangenis niet vaak zullen bezoeken of dat u uw advocaat pas ziet op de eerste dag van de zitting. Zonder toestemming van de rechtbank kunt u niet van prodeo-advocaat veranderen.

Vragen over uw rechtzaak

Vragen over uw rechtszaak moet u bespreken met uw advocaat. De ambassade en het honorair consulaat kunnen en mogen u hierover geen advies geven.