Rechtsbijstand in Thailand

Als u in Thailand bent gearresteerd op verdenking van het plegen van een strafbaar feit, dan heeft recht op rechtsbijstand. Dat kan een particulier advocaat zijn of een pro Deo advocaat.

Gearresteerd in het buitenland

Na uw arrestatie in het buitenland volgt een eerste verhoor. Daarbij vraagt de rechter u of u een particulier advocaat wenst aan te stellen, die uzelf moet betalen, of dat u in aanmerking wilt komen voor gratis rechtsbijstand. Wanneer u een particulier advocaat niet kunt betalen, krijgt u een kosteloze pro Deo advocaat toegewezen.

Particulier advocaat

Indien u dit wenst, kunt u een particulier advocaat aantrekken. De Nederlandse ambassade in Thailand biedt u een lijst met Engels- en Nederlands sprekende advocaten. De ambassade draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop de uiteindelijk door u gekozen advocaat de verdediging voert of het resultaat dat hij of zij behaalt.

Pro Deo advocaat

Als u niet over voldoende financiële middelen beschikt voor een particulier advocaat wijst de rechtbank een pro Deo advocaat aan. Voor deze advocaat hoeft u niet te betalen. Hoe een pro Deo advocaat uw belangen behartigt, is sterk afhankelijk van de persoon. U moet er rekening mee houden dat de meeste pro Deo advocaten zich zullen beperken tot de hoogst noodzakelijke werkzaamheden. In de praktijk betekent dit dat zij u in de gevangenis niet vaak zullen bezoeken of dat u uw advocaat pas ziet op de eerste dag van de zitting. Zonder toestemming van de rechtbank kunt u niet van pro Deo advocaat veranderen.

Vragen over uw rechtzaak

Vragen over uw rechtszaak moet u bespreken met uw advocaat. De ambassade en het honorair consulaat kunnen en mogen u hierover geen advies geven.