Legaliseren handtekening

De ambassade kan een handtekening legaliseren waarmee wordt bevestigd dat de handtekening van de ondertekenaar op een document echt is. Een voorbeeld hiervan is handtekening legalisatie op een volmacht. Door middel van een volmacht verleent een volmachtgever/geefster aan een andere persoon, de gevolmachtigde, de bevoegdheid om in zijn of haar naam rechtshandelingen te verrichten. Dit betreft voornamelijk volmachten in verband met de afhandeling van een nalatenschap of aan-of verkoop van (on) roerende goederen in Nederland. Een ander voorbeeld is handtekening legalisatie op een toestemmingsverklaring voor een paspoortaanvraag voor een minderjarige.

De ambassade kan uitsluitend de handtekening van personen met de Nederlandse nationaliteit legaliseren. Handtekening legalisatie is niet toegestaan als het een testament betreft. De ambassade kan evenmin een handtekening legaliseren op een notariële volmacht of een onderhandse volmacht tot het verstrekken van een hypotheek. In geval van twijfel stuurt u vooraf een scan van het document per e-mail aan de ambassade voor advies.

Hoe kunt u uw handtekening laten legaliseren

Legaliseren van uw handtekening kan alleen op afspraak in persoon aan de balie.

Hoe maakt u een afspraak?

Bij de ambassade in Bangkok kunt u online een afspraak maken.

Hoeveel moet u betalen?

De prijs van een handtekening legalisatie vindt u in het overzicht consulaire tarieven in Thailand.

U kunt contant in lokale valuta, met een lokale bankpas, een Nederlandse bankkaart of met een internationale creditcard (met chip) betalen.

Wanneer kunt u uw document ophalen

Uw handtekening kan op afspraak worden gelegaliseerd. Verwerking van uw aanvraag bedraagt circa 10 minuten.