Blog 18 van Ambassadeur Kees Rade

Beste landgenoten,

Thailand is net de derde fase van de heropening van het land ingegaan. Gelukkig begint het normale leven hoe langer hoe meer terug te keren. Veel winkels zijn weer open, veel bedrijven zijn weer opgestart. Maar dit betekent zeker niet dat we alweer terug zijn bij de situatie zoals die voor het begin van de pandemie was. Het is zelfs de vraag of we daar ooit weer naar terug zullen gaan.

De afgelopen weken heb ik deelgenomen aan vele Webinars over de verschillende dimensies van dit onderwerp. Bijvoorbeeld over de vraag hoe het toerisme in Thailand er over enkele maanden uit zal zien. Zullen er nog grote hoeveelheden goedkope vluchten op Phuket landen? Zullen de Full Moon party’s op Koh Phangan nog gehouden kunnen worden? Zou Thailand niet de goede reputatie die het met de effectieve bestrijding van COVID-19 heeft verworven moeten gebruiken om meer toeristen uit het hogere segment van de markt aan te trekken?
Uiteraard stond ook de economie centraal in deze Webinars. Vele diverse meningen, waarbij de meeste economen een bescheiden hervatting van de groei in de tweede helft van dit jaar verwachten. Maar een zogenaamde V-groei, oftewel een steile neergang, en daarna weer een snel economisch herstel, wordt door weinigen waarschijnlijk geacht. Daarvoor zijn er te veel bedrijven in de problemen geraakt, daarvoor zal het herstel van de vraag te traag verlopen. Waar wel overeenstemming over bestaat is dat het met name de kleinere bedrijven en de informele sector zullen zijn die het nog geruime tijd moeilijk zullen blijven houden.
Tijdens de aan de politieke situatie gewijde Webinars werd door een aantal NGOs vraagtekens gezet bij de noodzaak om het Emergency Decree te handhaven. Zij signaleerden een oneigenlijk gebruik van dit Decree om politieke opponenten te dwarsbomen, om studentenprotesten onmogelijk te maken en om klachten van medisch personeel over een tekort aan beschermende middelen tegen te houden. Het zal interessant zijn te zien wat er gaat gebeuren op het moment dat het Decree zal worden opgeheven, iets wat toch wel op korte termijn lijkt te gaan gebeuren.
Een van de meer specifieke gevolgen van deze Webinars is in ieder geval wel dat ik, en velen met mij, een expert ben geworden in de vele verschillende vergadersystemen die er op het internet bestaan. Never waste a good crisis…

Ik had ook nog het genoegen om op 20 mei samen met een viertal andere Nederlandse ambassadeurs uit deze regio een videoconferentie te hebben met onze minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag. Ze wilde graag van ons horen wat de impact van COVID-19 was op de ambassadeteams, en op “onze” landen. Uiteraard was ze zeer geïnteresseerd in de vraag in hoeverre deze crisis gevolgen zal hebben op de economische mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven om zaken te doen in dit deel van de wereld. Wat me opviel is dat wij allen een relatief positief beeld schetsten van de economische perspectieven in onze regio, niet zozeer op korte termijn, maar zeker wel vanaf 2021. Mede gebaseerd op voorspellingen van instellingen als het IMF en de Wereldbank, en van nationale deskundigen, verwachten alle collega’s volgend jaar een redelijk forse groei. Afgezet tegen de sombere perspectieven in veel andere delen van de wereld betekent dat een kans voor Nederlandse bedrijven. De angst dat het conflict tussen China en de VS zelfs bij een wijziging van de bewoner van het Witte Huis nog wel geruime tijd zal duren kan ook voor bedrijven een reden zijn om naar Zuidoost-Azië uit te wijken. Het was een motiverend gesprek, dat onze ambassade weer nieuwe energie geeft om verder te gaan met het plannen van activiteiten voor de rest van dit jaar. Helaas zal het nog wel even duren voordat we daadwerkelijk missies kunnen ontvangen zolang de quarantaine-eis gehandhaafd blijft. De suggestie van minister Kaag om na te denken over digitale missies is in die zin zeker iets om op te pakken.
Maar goed, er blijft genoeg te doen, in de dienstverlening op economisch gebied, en op het consulaire vlak. “Den Haag” heeft ons gelukkig toegestaan weer enkele onderdelen van de normale consulaire dienstverlening te heropenen. Hopelijk zullen de backoffice capaciteiten in Nederland weer snel op een zodanig niveau zijn dat we naar ons normale dienstenpakket kunnen terugkeren, uiteraard ook mede afhankelijk van het heropenen van de Europese grenzen. We realiseren ons dat het niet vrij kunnen reizen tussen Thailand en Nederland voor veel families problemen oplevert. Nog even volhouden!

Ik hoop dat de positieve cijfers in Thailand wat betreft nieuwe besmettingen de komende tijd gehandhaafd kunnen worden, en dat we beetje bij beetje naar de nieuwe normale situatie zullen gaan, hoe die er ook uit zal zien. In de tussentijd, blijf gezond!        

Vriendelijke groeten,

Kees Rade