De Ambassadeur

Ambassadeur Jeroen Verheul behaalde zijn Doctoraal bestuurskunde in 1985. Sindsdien heeft hij in verschillende posities gewerkt voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Zijn primaire expertise ligt op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, met uitgebreide ervaring in ontwikkelingslanden en op het gebied van het opstellen en implementeren van ontwikkelingsbeleid. Hij heeft ook gewerkt op andere terreinen, zoals humanitaire hulp, consulair beleid en Europese integratie.

Ambassadeur Verheul heeft plaatsingen gehad in landen als Kameroen, Zambia en Ethiopië. Hij heeft vijf jaar bij de OESO in Parijs gewerkt als Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger en afgevaardigde bij het ‘Development Assistance Committee’ (DAC). Achtereenvolgens werd hij benoemd als Nederlands Ambassadeur in Uganda (2007-2012) en Jemen (2012-2014). Van 2014 tot 2017 werd hij aangesteld als Ambassadeur in Algemene Dienst binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gedurende die periode was hij verantwoordelijk voor de externe vertegenwoordiging van de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, onder andere als de Speciaal Gezant van Minister Ploumen in haar capaciteit als medevoorzitter van de ‘Global Partnership for Effective Development Co-operation’. Sinds augustus 2017 bekleedt hij de positie van Nederlands Ambassadeur in Dar es Salaam en is hij geaccrediteerd bij de regeringen van Tanzania, Madagaskar, Mauritius en de Comoren als ook bij de Oost-Afrikaanse Gemeenschap.

Ambassadeur Verheul is getrouwd en heeft twee kinderen.