Internationale sancties

Soms bestaan er (economische) sancties tegen een land, organisatie of persoon. Dan kunt u als ondernemer daarmee geen zaken doen of gelden er beperkingen.

Internationale sancties

Misschien wilt u zakendoen met een partij uit een land waartegen sancties bestaan. De internationale gemeenschap kan landen die de internationale vrede en veiligheid bedreigen of de mensenrechten schenden sancties opleggen. Een sanctie is een maatregel die het gedrag van de regering van dat land moet veranderen.

Voorbeelden van sancties

In geval van sancties tegen een land gelden er beperkingen voor handel van en naar dat land. Soms is zelfs helemaal geen handel mogelijk. Een sanctie kan gericht tegen een land, een organisatie of een persoon. Voorbeelden van sancties zijn een wapenembargo, een importverbod voor bepaalde goederen uit het land of een verbod op financiële transacties.

Handel met een land met sancties

Gaat u ondernemen in het buitenland? Controleer dan of er sancties bestaan tegen het land waarmee u wilt handelen. En wat u dan het beste kunt doen. Sancties verschillen per land en per situatie.