Sluitingsdagen 2021 Nederlandse ambassade in Senegal

De Nederlandse ambassade in Dakar is op de volgende dagen gesloten:

Sluitingsdagen 2021
Dag Datum Gelegenheid
Vrijdag 1 januari

Nieuwjaarsdag

Dinsdag 9 maart

Ambassade gesloten

Vrijdag 2 april Goede Vrijdag
Maandag 5 april Paasmaandag
Dinsdag 27 april Koningsdag
Woensdag 5 mei Bevrijdingsdag
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag / Suikerfeest
Vrijdag 14 mei Brugdag
Maandag 24 mei Pinkstermaandag
Dinsdag 20 juli Offerfeest
Woensdag 18 augustus Tamkharit / Ashura
Maandag 27 september Magal
Maandag 18 oktober Maouloud
Maandag 1 november Toussaint
Woensdag 3 november Ambassade gesloten
Vrijdag 24 december Brugdag