Landbouw in Saoedi-Arabië

Het netwerk van landbouwraden ondersteunt Nederlandse bedrijven in de agrarische sector bij hun internationale ambities. De landbouwraad is er voor bedrijven in alle schakels van de (agro)keten: uitgangsmateriaal, agroproducten, techniek, dienstverlening, handel en afzet.

Landbouw in de Golfregio

Kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen liggen in de Golfstaten vooral op de thema’s efficiënt watergebruik, voedselveiligheid en ketenbeheer. Verder zijn de sectoren aquacultuur, zoutwaterlandbouw, tuinbouw en pluimvee erg kansrijk. Op deze thema’s en sectoren wordt door het landbouwbureau in de Golfstaten actief ingezet. Training en groen onderwijs zijn essentiële onderdelen in alle activiteiten. De nadruk ligt op duurzame en innovatieve oplossingen voor lokale problemen.

Landbouwteam

Ons team bestaat uit:

Dhr. Erik Smidt - Landbouwraad (Twitter: @NLagrofoodGCC)
Locatie: ZMA Riyadh, Saoedi-Arabië


Dhr. Anas Monzer- Landbouwadviseur
Locatie: ZMA Riyadh, Saoedi-Arabië

Mevr. Samar Kadri - Landbouwadviseur
Locatie: CG Dubai, Verenigde Arabische Emiraten


Mevr. Sophie Hollanders - Beleidsondersteuner landbouw
Locatie: ZMA Riyadh, Saoedi-Arabië

Contactgegevens

U kunt met ons contact opnemen via:

T: +966 11 44 22 320

E: RIY-LNV@minbuza.nl

I: https://www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/golfstaten

Twitter: @NLAgrofoodGCC