Company check in Rusland

Als u gaat zakendoen in Rusland is het belangrijk om goed voorbereid de markt te betreden, ook vanwege de geldende sancties. Net zoals in andere landen, komt het in Rusland soms voor dat er misbruik gemaakt wordt van buitenlandse interesse voor de Russische markt. Om oplichting te voorkómen, kunt u een aantal voorzorgsmaatregelen nemen.

Verzoek de Russische onderneming bijvoorbeeld om het bewijs van registratie bij de belastingdienst, het INN (in het Russisch ИНН)  of OGRN (in het Russisch ОГРН) nummer toe te sturen. U kunt één van deze nummers naar de Nederlandse ambassade in Moskou sturen voor een check van de informatie.

Company check

De Nederlandse ambassade in Moskou kan op verzoek van Nederlandse bedrijven een company check uitvoeren op Russische bedrijven.

Indien u beschikt over een bedrijfsnaam, een locatie van het bedrijf en waar mogelijk het INN- of OGRN-nummer, dan kunnen we dit vergelijken met informatie over Russische bedrijven in databases waar de ambassade toegang tot heeft. De ambassade kan geen uitspraak doen over naleving van de sancties.

Daarnaast is er een aantal zaken waar u zelf op kunt letten:

  • ziet de bedrijfswebsite er professioneel uit?
  • beschikt het bedrijf over een vaste telefoonlijn en niet slechts een mobiel nummer?
  • welk soort e-mailadres wordt er gebruikt?
  • maak geen geld over van uw zakenrekening of privérekening;
  • maak geen geld over om de transactie te laten plaatsvinden (bijv. verzoek om vooraf BTW te betalen, lokale tarieven voor overheidsinstantie of banken). Stuur geen (dure) monsters op.

Diepgaander onderzoek

De company check door de ambassade geeft slechts uitsluitsel over de administratieve registratie van het bedrijf en andere formele informatie. Indien u een diepgaander onderzoek wenst, kunt u contact opnemen met commerciële dienstverleners. De ambassade in Moskou kan u een lijst verschaffen van bedrijven die de middelen hebben om een diepgaander achtergrondonderzoek in te stellen.

Bij de ambassade heeft een aantal bedrijven melding gedaan van aanbiedingen van Russische olie door partijen, waarbij sprake lijkt van misleiding. Het is raadzaam om de hierboven genoemde voorzorgsmaatregelen te nemen.