Landbouw in Portugal

De landbouwafdeling op de Nederlandse ambassade te Lissabon behartigt de economische belangen van het Nederlandse agrocluster in Portugal.

De afdeling informeert over relevante ontwikkelingen op de terreinen landbouw, tuinbouw, visserij, voedsel en natuur en draagt het beleid op deze terreinen uit. Het verzorgt de zakelijke dienstverlening voor Nederlandse agri-business bedrijven die naar Portugal willen exporteren of reeds in deze landen gevestigd zijn. Daarnaast brengt het Portugese bedrijven in contact met Nederlandse handelspartners. Tot slot ondersteunt de afdeling de samenwerking tussen relevante maatschappelijke organisaties in Portugal met Nederlandse counterparts.

De hoofdtaken van de afdeling landbouw te Lissabon zijn:

  • Beleidsadvisering: het leveren van landbouwpolitieke en landbouweconomische informatie en advies;
  • Marktfacilitatie: het ondersteunen van het Nederlands agrarisch bedrijfsleven bij activiteiten op de Portugese markt;

Samenwerking: het voorbereiden en uitvoeren van bilaterale samenwerkingsprojecten;

Voor meer informatie over het landbouw in Portugal raden wij u aan om de website Agroberichten Portugal te bezoeken, of contact op te nemen met desbetreffende afdeling van de ambassade in Portugal.

Contactgegevens

Paula Geadas - landbouwassistent

Telefoon:        +351 213 914 919
E-mail:             lis-lnv@minbuza.nl
Twitter:           @agriLisbon