Nederlands pensioen, uitkering en kinderbijslag in Polen

Woont of werkt u in Polen? Of bent u dit van plan? Dit kan gevolgen hebben voor uw uitkeringen, kinderbijslag of pensioen.

Uitkering behouden in het buitenland

Of u uw pensioen of uitkering in het buitenland kunt behouden verschilt per situatie. Van invloed is bijvoorbeeld het soort uitkering. Ook kunnen er afspraken bestaan tussen Nederland en het land waar u woont/werkt. Op rijksoverheid.nl leest u de algemene informatie over het meenemen van een uitkering of pensioen naar het buitenland.

U kunt de informatie ook meteen opvragen bij de instelling die uw uitkering of pensioen verstrekt.

Pensioen en kinderbijslag via SVB

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de uitbetaling van kinderbijslag en pensioen (AOW, Anw, AIO). Heeft u in Nederland gewoond of gewerkt? Dan heeft u waarschijnlijk recht op een AOW-pensioen. Ook als u bent verhuisd naar het buitenland. Let op: u moet het wel zelf op tijd aanvragen. Houd er ook rekening mee dat de AOW-leeftijd in stappen omhoog gaat.

Lees meer over AOW aanvragen als u in het buitenland woont op de website van de SVB.

Uitkeringen via het UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is verantwoordelijk voor het uitkeren van WW, Ziektewet en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WIA, WAO, Wajong, WAZ). Of u uw uitkering naar het buitenland mag meenemen, leest u op uwv.nl.

Bijstandsuitkering via de gemeente

Heeft u een bijstandsuitkering? Vraag dan bij uw gemeente wat de gevolgen zijn van een vertrek naar het buitenland.

Afgeven verklaring van in leven zijn (attestatie de vita)

Heeft u recht op een uitkering of pensioen en woont u in het buitenland? Uw uitkeringsinstantie kan u vragen om een verklaring van in leven zijn (attestatie de vita). De ambassade of het consulaat kan de verklaring van in leven zijn afgeven of stempelen/ondertekenen.

Let op: voor de uitbetaling van uw pensioen of uitkering heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een bewijs nodig dat u nog leeft. U bewijst dit met het formulier levensbewijs. Door het coronavirus (COVID-19) kunt u dit formulier nu niet laten invullen en ondertekenen. Bekijk de veel gestelde vragen over het levensbewijs (SVB).

Pensioen, uitkering en kinderbijslag in dit land of gebied

AOW en het belastingverdrag tussen Nederland en Polen

In het verleden hebben nogal wat personen, die AOW uit Nederland ontvangen, contact gezocht met de Nederlandse ambassade in Polen en daarbij aandacht gevraagd voor de gevolgen die het belastingverdrag tussen Nederland en Polen heeft voor hun situatie.

De ambassade heeft hen geïnformeerd dat Polen op basis van het belastingverdrag mag bijheffen als gevolg van de verrekeningsmethode. Dit is een gebruikelijke methode om dubbele belasting te voorkomen en in overeenstemming met methoden die op grond van het OESO-modelbelastingverdrag worden aanbevolen. Omdat de Poolse belasting hoger is dan de Nederlandse belasting over AOW, wordt weliswaar de gehele Nederlandse inkomstenbelasting verrekend, maar moet in Polen vaak nog aanvullend belasting worden betaald.

Nogal wat Nederlandse AOW’ers/WAO’ers werden hierdoor verrast en zijn vervolgens geconfronteerd met boetes en opgelegde rente. De Nederlandse ambassade heeft herhaaldelijk bij het Poolse ministerie van Financiën onder de aandacht gebracht dat deze naheffingen onverwacht zijn en verzocht terughoudend te zijn met boetes en rente en soepel te zijn met betaaltermijnen. Dit heeft ertoe geleid dat het Poolse ministerie van Financiën op 28 februari jl. een brief heeft uitgestuurd aan alle directeuren van Kamers van Fiscale administratie in Polen om hen op de hoogte te stellen van de situatie van Nederlandse AOW’ers/WAO’ers. U kunt hier deze brief en een Nederlandse werkvertaling vinden.

Zoals uit de brief blijkt wijst het Poolse ministerie van Financiën de regionale directeuren op bevoegdheden van de belastingautoriteiten tot het toepassen van verlichtende maatregelen. Iedere zaak wordt apart bekeken en er worden geen garanties gegeven, maar we raden u aan om bijgevoegde brief goed te bestuderen en indien u meent dat de inhoud ook op u van toepassing is contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde belastingkamer.