Wat doen wij?

De Nederlandse ambassade in Warschau vertegenwoordigt, bevordert en behartigt de belangen van Nederland en Nederlanders in Polen. We ondersteunen Nederlandse burgers, bedrijven, kennisinstituten en andere organisaties.

We onderhouden contacten met de Poolse overheid en zetten ons in om de samenwerking tussen beide overheden te bevorderen, bijvoorbeeld binnen multilaterale organisaties, zoals de Europese Unie of de Verenigde Naties.

Een andere kerntaak van de ambassade is handels- en investeringsbevordering. De ambassade zet zich in om economische samenwerking tussen Nederland en Polen te versterken en ondersteunt Nederlandse bedrijven die de Poolse markt willen betreden, onder andere door het verstrekken van handelsinformatie.  

Ook op cultureel terrein vindt tussen beide landen de nodige uitwisseling plaats. De ambassade ondersteunt dit door vertegenwoordigers uit de culturele sector uit beide landen met elkaar in contact te brengen, aandacht te besteden aan ons gemeenschappelijk cultureel erfgoed en de Neerlandistiek in Polen te ondersteunen.

Daarnaast organiseert de ambassade activiteiten die Nederland onder de aandacht brengt bij de Poolse bevolking, een voorbeeld hiervan is de organisatie van een fietsevenement in Warschau. Tot slot biedt de ambassade consulaire ondersteuning aan Nederlanders in Polen, bijvoorbeeld voor de aanvraag van een reisdocument of de aanvraag van consulaire verklaringen.