U gaat exporteren naar Peru

Wilt u uw product exporteren naar Peru? U krijgt bijvoorbeeld te maken met exportdocumenten.

Beginnen met exporteren

De Nederlandse overheid kan u helpen met de eerste stappen op een buitenlandse markt. Veel informatie vindt u op Ondernemersplein.nl  en via de app NL exporteert. De Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staan klaar om uw vragen te beantwoorden en geven advies.

Informatie per land

Bij RVO vindt u informatie per land die u nodig heeft, bijvoorbeeld over de lokale invoertarieven en -procedures. Kies daarvoor uw land in het landenoverzicht  en klik vervolgens op exportregels.

Kies het juiste exportdocument

Als u gaat exporteren, krijgt u met veel documenten te maken. Voor exporteren binnen de Europese Unie en buiten de Europese Unie heeft u verschillende documenten nodig. Sommige documenten laat u bij de Douane zien als u goederen de grens over brengt. De Kamer van Koophandel heeft voor u de benodigde documenten.

Exporteren naar dit land of gebied

De drempel voor export naar Peru kan, zeker voor het MKB, in sommige gevallen hoog liggen. De Nederlandse overheid beschikt over fondsen waarmee uw export onder bepaalde voorwaarden financieel kan worden ondersteund en waarmee een exportkredietverzekering kan worden afgesloten. Voor meer informatie klikt u hier.

Daarnaast zijn er voor export naar Peru fondsen beschikbaar voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving. Meer informatie vindt u hier.

Ook zijn er fondsen beschikbaar voor bedrijven die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden. Voor meer informatie klikt u hier.

De Ambassade in Lima richt zich met name op het bevorderen van export van Nederland naar de Andeslanden. Voor financiële steun aan exporterende MKB’s in Peru naar Nederland klikt u hier.