Topsector: Agri & Food

Wereldwijd is Nederland, na de Verenigde Staten, de grootste exporteur van landbouwproducten. De landbouwsector vormt een van de meest belangrijke bronnen voor onze economie. De aanwezigheid van verscheidene multinationals maakt onze landbouwsector dynamischer en diverser dan die van veel andere Europese landen. Nederland is niet alleen een exporteur van agrarische producten, ook zijn we een van de belangrijkste importeurs en distributeurs van Europa. De geografische ligging geeft Nederland een logistiek voordeel dat ons toegang verschaft tot de Duitse, Franse en Engelse markten. Deze logistiek sterke positie maakt van Nederland een centraal punt binnen de Europese markt.

Peru is voornamelijk producent en exporteur van agrarische producten. Deze sector is dan ook van groot belang voor de Peruaanse economie.

De volgende uitdagingen bestaan er voor samenwerking tussen Nederlandse en Peruaanse private dan wel publieke sectoren:

  • Verbeteren van communicatie tussen de verschillende sectoren landbouw, water en logistiek in Peru.
  • Atradius en DGGF (Dutch Good Growth Fund) kunnen financiering bieden voor Peruaanse export.
  • Het Peruaanse Ministerie van Landbouw heeft verschillende projecten en fondsen beschikbaar die het mogelijk maken Nederlandse technologie en expertise aan te trekken om uitbreiding van de Peruaanse landbouwsector te bewerkstelligen.

http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/topsectoren/topsector-agrifood

www.minagri.gob.pe