Orange carpet visumproces voor buitenlandse contacten

Reizen uw buitenlandse (zakelijke) contacten vaak naar Nederland? En hebben zij een Schengenvisum nodig? Wijs ze dan op het Orange carpet visumproces.

Voorwaarden Orange carpet

Het verschilt per land of uw contacten het Orange carpet visumproces kunnen gebruiken. De Nederlandse ambassade in hun land kan u daarover meer vertellen.

Ook de voorwaarden voor het Orange carpet proces verschillen per land. Uw buitenlandse contacten moeten bijvoorbeeld kunnen aantonen waarom zij vaak (beroepsmatig) reizen. De Nederlandse ambassade beslist of uw contacten aan de lokale voorwaarden voldoen.

Voordelen Orange carpet

Een Orange carpet visumproces is eenvoudiger dan de normale werkwijze voor een Schengenvisum. De exacte voordelen kunnen per land verschillen.

Voor uw zakenpartners is informatie over het Orange carpet visumprogramma (in meerdere talen) beschikbaar.

Voor wie is Orange carpet bedoeld?

Vooral werknemers van bedrijven met (toekomstige) economische belangen in Nederland kunnen het Orange carpet visumproces gebruiken. Maar voor betrouwbare organisaties (cultureel, wetenschappelijk, overheid) en reizigers kunnen dezelfde voordelen gelden. En dezelfde voorwaarden.

Wat kunt u doen?

Uw buitenlandse contacten vragen het visum zelf bij de ambassade aan. U kunt ze wel helpen. Bijvoorbeeld door erop te letten dat zij de aanvraag op tijd indienen. Of te controleren of zij alle documenten hebben toegevoegd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Nederlandse ambassade of consulaat in het land van uw (zakelijke) contacten.