Nederlandse nationaliteit verliezen

Volgens de Nederlandse wet gaat, door het vrijwillig aannemen van een andere nationaliteit, de Nederlandse nationaliteit automatisch verloren. Dit betekent dat u dan geen Nederlander meer bent.

Er zijn drie uitzonderingssituaties die ook gelden voor Noorwegen. Iemand verliest niet het Nederlanderschap als hij of zij voldoet aan een van de volgende uitzonderingen:

  1. De Nederlander geboren is in het land van de nieuwe nationaliteit en daar zijn hoofdverblijf heeft als hij de nieuwe nationaliteit krijgt.
     
  2. De Nederlander voor het bereiken van de meerderjarige leeftijd gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar hoofdverblijf heeft gehad in het land waarvan hij de nationaliteit aanneemt.
     
  3. De Nederlander een echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner is die vrijwillig de nationaliteit van de partner aanneemt. Hierbij geldt dat op de dag van het verkrijgen van de andere nationaliteit de Nederlander getrouwd is met (of geregistreerde partner is van) iemand met die andere nationaliteit.

De volledige tekst kunt nalezen op de pagina Rijkswet op het Nederlanderschap, hoofdstuk 5.

Vragen?
Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met het contactcenter 24/7 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Brochure
Wilt u meer weten over de regels rond het verlies van de Nederlandse nationaliteit? De volledige tekst kan u nalezen in de brochure: Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen 

Raadpleeg advocaat
De Nederlandse ambassade kan u geen schriftelijke of mondelinge bevestiging geven van het wel of niet verliezen van uw nationaliteit. Wilt u een bevestiging van het niet verliezen van uw nationaliteit? Raadpleeg dan een gespecialiseerde advocaat.