Kindgebonden budget buiten Nederland

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U kunt alleen kindgebonden budget krijgen als u kinderbijslag ontvangt. U moet ook aan bepaalde voorwaarden voldoen.

METEEN REGELEN

OPZOEKEN

Ik krijg nog geen kindgebonden budget

Ik krijg kindgebonden budget

Ik weet niet of ik recht heb op kinderbijslag