Wat doen wij in Nigeria?

Nigeria is zonder twijfel een land met vele mogelijkheden, maar tegelijkertijd ook een complex land. Het land heeft ruim 170 miljoen inwoners en behoort daarmee tot een van de grootste markten en dichtstbevolkte landen in Afrika. Nigeria neemt een zelfbewuste plaats in tussen de West-afrikaanse landen.

Economie en Handel

De overheid heeft de ambitie om het land in 2020 tot het rijkste en welvarendste land van het continent te maken en het tot de economisch leidinggevende landen van de wereld te laten behoren. Onder goed bestuur en met een eerlijke verdeling van de rijkdom zou de ambitie gehaald kunnen worden. Nigeria drijft letterlijk op olie en heeft vooralsnog de grootste gasvoorraden van Afrika. Aan inkomsten is dus in principe geen gebrek. Probleem is dat de inkomsten als gevolg van touwtrekken tussen federaal, statelijk en lokaal niveau slechts mondjesmaat worden aangewend voor de bevolking en voor investeringen in economie (infrastructuur, energie etc.), gezondheidszorg, onderwijs en andere voorzieningen.

Desondanks doet de economie het al een aantal jaren goed, met groeicijfers van jaarlijks 6% tot 7%. Verantwoordelijk zijn vooral de olie- en gas- en landbouwsectoren. De laatste jaren komt daar de bouw en consumptie door een opkomende middenklasse bij. Zoals ook elders in Afrika is daarnaast de informele economie groot. Het merendeel van het kleinbedrijf functioneert daar in.

Voor Nederland is het een van de grote economische partners in Afrika. Sommige Nederlandse bedrijven zijn al ruim 100 jaar actief op Nigeriaanse bodem. Zij zijn actief op het gebied van o.a. landbouw, voedingsmiddelenproductie, maritieme industrie, bagger werkzaamheden, cacao, irrigatie en olie- en gaswinning.

Het is niet gemakkelijk om in Nigeria er economische activiteiten op te zetten. De infrastructuur is matig ontwikkeld, kwaliteit van de wegen is buiten de steden slecht, water- en energievoorziening hapert en de veiligheidssituatie is, in ieder geval in bepaalde delen van het land, instabiel. Het overheidsbeleid is vaak inconsistent en corruptie is een groot probleem. Het kan lastig zijn om betrouwbare informatie en zakenpartners te vinden. Wij adviseren daarom om enkel zaken te doen in Nigeria op basis van goede voorbereiding en gedegen onderzoek. Dit vastgesteld hebbende, is het mogelijk om grote economische voordelen te behalen in de grote en belangrijke Nigeriaanse markt. Lukt het hier, dan lukt het overal in Afrika.

Het consulaat-generaal in Lagos

Sinds december 2013 is er in Lagos een Nederlandse vertegenwoordiging. Per 1 juli 2019 is het ambassadekantoor een consulaat-generaal (CG) geworden. Dit heeft uiteraard te maken met de sterke economische positie die Lagos in Nigeria en daarbuiten in de West-Afrikaanse regio inneemt. Lagos is de economische motor van het land en de regio en de meeste Nederlandse bedrijven zijn in Lagos gevestigd. Vanuit het CG worden de economische en handelsbelangen met Nederland behartigd en wordt op verzoek economische dienstverlening geboden aan bedrijven, die het CG daarvoor benaderen. Het CG biedt voor houders van een Nederlands paspoort tevens de mogelijkheid om het paspoort te verlengen dan wel een nieuw paspoort aan te vragen. Er worden in Lagos door het CG géén visa verstrekt. Dit laatste gebeurt door het Franse consulaat-generaal in Lagos.

Het adres van het CG is:

Walter Carrington Crescent, 14 a/b
Victoria Island
Lagos

Telefoon: 01460140

Email voor economische - en handelsvragen: lag-ea@minbuza.nl

Email voor vragen omtrent paspoort: lag-cz@minbuza.nl

Bezoeken worden in de regel op afspraak gemaakt. Het CG is geopend van 9.00 – 17.00u.

Het CG adviseert om voorafgaand aan zakelijke transacties met Nigeriaanse bedrijven en in een vroeg stadium contact te zoeken met het CG. Indien u vragen heeft of twijfelt over de authenticiteit van e-mails die u ontvangt dan verzoeken we u eveneens om contact op te nemen met het CG: +234(0) 1460140 of via lag-ea@minbuza.nl

Het ambassadenetwerk in Nigeria probeert het Nederlandse bedrijfsleven zoveel mogelijk bij te staan bij het zakendoen met Nigeria. Wij bieden onder meer:

•    Informatie aan Nederlandse bedrijven over kansrijke sectoren en over Nigeria in het algemeen

•    Op maat gemaakte antwoorden op uw (handels)vragen

•    Hulp in het vinden van betrouwbare handelspartners in uw vakgebied

•    Organisatie van handelsmissies naar/vanuit Nigeria;

•    Nuttige links naar Nigeriaanse instituties.

U kunt altijd contact opnemen met het CG in het geval van additionele vragen.

Pers en Cultuur

Cultuur

Cultuurbeleid is een integraal onderdeel van het Nederlandse buitenlandbeleid. De Nederlandse overheid ziet cultuur als een belangrijke manier om de relatie tussen Nederland en Nigeria te verstevigen.

Media

De Pers & Cultuur afdeling van de ambassade in Abuja onderhoudt de relatie met Nigeriaanse pers en media. Voor vragen en/of interviewverzoeken, neemt u contact op met de ambassade (contactgegevens onderstaand). Nederlandse journalisten worden verzocht contact op te nemen met de afdeling Communicatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Contact

Voor vragen over Pers & Cultuur, kunt u contact opnemen met de ambassade.

E-mail: ABJ@minbuza.nl

Mensenrechten

Het verbeteren van mensenrechten wereldwijd is een van de centrale componenten van het Nederlandse buitenlandbeleid. Dit komt voor uit de overtuiging dat mensenrechten altijd, overal en voor iedereen gelden. Een waardig bestaan is het recht van elk mens, ongeacht geslacht, nationaliteit, cultuur of religie. Voor de Nederlandse overheid betekent dit dat het stimuleren van mensenrechten niet stopt bij de grens.

Mensenrechtenfonds

De ambassade voert een constructieve dialoog met de Nigeriaanse autoriteiten op het gebied van mensenrechten. Om deze activiteiten te complementeren, beschikt de ambassade over middelen uit het mensenrechtenfonds om het werk van NGO’s en mensenrechtenverdedigers te kunnen ondersteunen. Onderwerpen waar de ambassade aandacht aan besteedt, omvatten onder andere het voorkomen van Mensenhandel/ Mensensmokkel, Godsdienstvrijheid, Gelijke Rechten voor Iedereen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met een focus op de Niger Delta.

Indien u als NGO of mensenrechtenverdediger werkt aan bovengenoemde onderwerpen en voor financiële steun vanuit het mensenrechtenfonds in aanmerking wilt komen, stuurt u dan uw projectvoorstel naar de ambassade (contactgegevens onderstaand). Projectvoorstellen dienen in ieder geval een duidelijke beschrijving van het project, inclusief de beoogde doelstellingen, geplande activiteiten, voorgestelde uitkomsten, doelgroep, tijdslijnen en budget te bevatten.

Voor vragen over het mensenrechtenfonds, kunt u contact opnemen met de ambassade.
E-mail: ABJ@minbuza.nl