Cultuurverschillen bij zakendoen in Nieuw-Zeeland

Voor Nederlanders is het relatief gemakkelijk zaken doen in Nieuw-Zeeland. De twee landen komen cultureel gezien sterk overeen. Toch ervaren Nederlandse professionals ook culturele verschillen wanneer zij communiceren en onderhandelen in Nieuw-Zeeland. Deze brochure geeft u een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de zakelijke cultuur in Nieuw-Zeeland.

Samensmelting van culturen

De cultuur van de oorspronkelijke bevolking, de Māori, speelt nog steeds een belangrijk rol in Nieuw-Zeeland. Zo zie je nog veel Māori-elementen terug in onder andere zang, dans, taal en plaatsnamen. De Britse en Ierse immigranten brachten later aspecten van hun eigen cultuur naar Nieuw-Zeeland en beïnvloedde daarmee de oorspronkelijke Māori cultuur. Meer recent hebben Amerikaanse, Australische, Aziatische en Europese immigranten en toeristen invloed uitgeoefend op de cultuur van Nieuw-Zeeland. Daardoor is de hedendaagse Nieuw-Zeelandse cultuur een mix van veel verschillende culturen.

Zakelijke Cultuur
Ondanks de invloed van veel culturen, kan er wel gesproken worden van een uniforme zakelijke cultuur. Zodra u zaken doet in Nieuw-Zeeland is het waardevol om rekening te houden met de volgende culturele kenmerken:

Indirecte communicatie
In Nieuw-Zeeland probeert men over het algemeen conflicten en confrontaties te vermijden. Kritiek wordt daarom vaak op een indirecte manier of helemaal niet gegeven. Daarnaast kunt u er niet altijd vanuit gaan dat gedurende onderhandelingen een ‘ja’ een ‘ja’ betekent, omdat Nieuw-Zeelanders over het algemeen beleefd willen blijven en respect willen tonen. 

Korte-termijn gericht
Nieuw-Zeelanders zijn over het algemeen meer op de korte termijn dan op de lange termijn gericht. Hierdoor ontbreekt er bij bedrijven soms een lange termijn visie. Een voordeel van deze eigenschap is dat Nieuw-Zeelanders flexibel zijn en over het algemeen open staan voor nieuwe partnerschappen en ideeën.

Relatiegericht
Nieuw-Zeelanders vinden het opbouwen en behouden van relaties erg belangrijk. De zakelijke omgang is er daardoor erg vriendelijk en open. Men maakt tijd voor smalltalk en verwacht dit ook van zakenpartners.

Informele werkwijze
De Nieuw-Zeelandse zakelijke cultuur wordt ook getekend door haar informele werkwijze. Op de werkvloer spreekt men elkaar meestal aan bij voornaam. Houdt u er daarnaast rekening mee dat Nieuw-Zeelanders zich over het algemeen informeler kleden dan Nederlanders. De kledingstijl kan het beste als ‘casual business’ beschreven worden.

Voor meer informatie over zakelijke etiquette kunt u onderstaande brochure downloaden.