Nederlands consulaat in Nicaragua, Managua

Contactgegevens

Consul
Dhr. M. Gómez Lacayo
Adres
Hotel Ritzo - Villa Fontana
Del Club Terraza
1/2 Cuadra al lago
Managua
Telefoon
+ 50622961490
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
E-mail
Openingstijden

Uitsluitend voor het maken van een afspraak op het consulaat, stuur een e-mail.

Dienstverlening door de honorair consul

In ontvangst name van aanvraag – en uitgifte van een Laissez-Passer
In ontvangst name van aanvraag – en uitreiking van een noodpaspoort.

Ga voor alle informatie naar: https://www.nederlandwereldwijd.nl/hulp-bij-nood/paspoort-of-id-kaart-kwijt-of-gestolen
Deze informatie is ook van toepassing indien uw huidige paspoort onvoldoende geldigheid heeft en u niet meer kunt reizen met dat paspoort.

Uitreiking van reguliere paspoorten die vanuit Nederland rechtstreeks naar het HC gestuurd worden. Let op: indien van toepassing moet u uw oude paspoort meebrengen, daar het ongeldig gemaakt moet worden. Zoals bekend is moet u voor de aanvraag van een nieuw paspoort naar ambassade San José komen, of u vraagt in Nederland een nieuw paspoort aan.
Ga voor alle informatie naar: https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/paspoort-en-id-kaart

Legalisaties:
Voor meer informatie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/buitenlandse-documenten-legaliseren

Consulaire verklaringen
Voor de Verklaring van In Leven Zijn moet u persoonlijk verschijnen. Indien u zelf een voorgedrukt formulier meebrengt, dan zijn er geen kosten aan verbonden.
Let op: wanneer er op dat formulier ook een niet-Nederlander vermeld staat, dan moet u voor de verklaring van in leven zijn van die persoon naar een lokale autoriteit gaan (advocaat, notaris, …)

Consulaire hulp voor Nederlanders in nood
Van nood is sprake in de volgende gevallen:

  • Overlijden (ook als familie niet hoeft te worden ingelicht)
  • Vermissingen
  • Ongevallen: alleen als betrokkene is opgenomen en familie geïnformeerd moet worden (en verzekering is onbekend) en/of er geen familie/vrienden in de buurt zijn om te helpen.
  • Ziekenhuisopname: alleen als betrokkene is opgenomen (en verzekering is onbekend) en familie geïnformeerd dient te worden en/of er geen familie/vrienden in de buurt zijn om te helpen.
  • Geestelijke nood: alleen als betrokkene is opgenomen en familie geïnformeerd moet worden.
  • Repatriëring na ongeval/ziekenhuisopname en/of geestelijke nood: alleen als betrokkene is opgenomen (en verzekering is onbekend) en familie geïnformeerd moet worden en/of er geen familie/vrienden in de buurt zijn om te helpen.
  • Ingeval iemand in coma terecht is gekomen of in een dusdanig ernstige situatie verkeert, dat familie ingelicht moet worden.
  • Calamiteiten: busongelukken, aardbevingen, etc. Er moet direct worden uitgezocht of er Nederlanders bij betrokken zijn en zo ja welke acties er ondernomen moeten worden.
  • Financiële bemiddeling; alleen als er een noodsituatie is. In het weekend, bij ziekenhuisopname etc.
  • Detentie; alleen als er acute hulp van familie/consulaat nodig is.

Aanmelden bij de ambassade

Bent u op reis of verblijft u langere tijd in het buitenland? Meld u aan bij de Nederlandse ambassade in San José.

Contactgegevens consulaire afdeling

E-mail

Kaart

consulaat Managua

consulate

Tijdsverschil met Nederland

wintertijd: 7 uur; zomertijd: 8 uur