Politieke situatie Myanmar

In 2016 heeft Nederland in Myanmar een ambassade geopend om de democratische transitie te steunen die in 2011 in gang was gezet, en waardoor in 2015 een burgerregering o.l.v. Aung San Suu Kyi was verkozen.

Nederland werkt op verschillende terreinen samen met Myanmar, met als doel steun te geven aan deze democratische transitie, het bevorderen van mensenrechten en duurzame economische groei en ontwikkeling. Nederland is er van overtuigd dat deze transitie kansen biedt aan de bevolking van Myanmar op groei, ontwikkeling en vrijheid.

Vanaf het begin was het duidelijk dat een transitie niet alleen kansen maar ook grote uitdagingen en spanningen teweeg zou brengen. De militaire machthebbers traden maar ten dele terug, Myanmar kampt nog met vele interne (gewelddadige) conflicten, de mensenrechtensituatie is nog altijd zorgelijk.

In 2017 escaleerde het conflict over de positie van de Rohingya, waarbij ruim 700.000 Rohingya door leger en veiligheidsdiensten uit Myanmar werden verdreven.

Daarbij is grof geweld gebruikt en hebben ernstige mensenrechtenschendingen plaatsgevonden. Nederland veroordeelt deze schendingen scherp en loopt internationaal voorop bij de roep om de schuldigen voor deze schendingen te berechten, bijvoorbeeld via het International Criminal Court.

Daarnaast heeft de EU gerichte sancties afgekondigd tegen een aantal betrokken militairen. Ook oefent Nederland bilateraal en in internationaal (EU-)verband druk uit op Myanmar om de situatie te verbeteren en terugkeer van de Rohingya mogelijk te maken.

Nederland is van mening dat een combinatie van een kritische houding ten aanzien van mensenrechtenschendingen en ondersteuning van de democratische transitie, economische groei en ontwikkeling, de juiste balans vormt om de democratie in Myanmar te versterken.

Nederlandse organisaties die activiteiten uitvoeren in of i.s.m. Myanmar wordt aangeraden om kennis te nemen van deze complexe politieke realiteit, en hier adequaat naar te handelen in lijn met verantwoordelijkheden binnen de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en het kader voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de RVO.