Geen stempapieren ontvangen in het buitenland?

Als u in het buitenland woont, ontvangt u stempapieren op 2 momenten: vanaf ongeveer 12 en 4 weken voor de verkiezingen in Nederland. Heeft u geen briefstembewijs ontvangen? Vraag dan een vervangend briefstembewijs aan. Deze kan per e-mail naar u toegestuurd worden. Heeft u geen stembiljet en kandidatenlijst gehad? Neem dan contact op met de gemeente Den Haag.

Welke stempapieren heeft u nodig?

  • Briefstembewijs, retourenvelop en envelop voor stembiljet
    Deze papieren verstuurt de gemeente Den Haag ongeveer 12 weken voor de verkiezingen per post.
  • Stembiljet en kandidatenlijst 
    Deze papieren verstuurt de gemeente ongeveer 4 weken voor de verkiezingen. U ontvangt ze per e-mail of per post, afhankelijk van de keuze die u maakte bij uw registratie.

Briefstembewijs niet ontvangen of kwijtgeraakt

Heeft u uw briefstembewijs niet ontvangen of bent u het kwijtgeraakt? Vraag dan bij de gemeente Den Haag een vervangend briefstembewijs aan.

Via Denhaag.nl

Retourenvelop of envelop voor stembiljet niet ontvangen of kwijtgeraakt

Heeft u geen retourenvelop of envelop voor het stembiljet ontvangen? Of bent u deze kwijt? Dan kunt u ook een eigen envelop gebruiken.

Stembiljet en kandidatenlijst niet ontvangen of kwijtgeraakt

Heeft u geen stembiljet en kandidatenlijst ontvangen of bent u deze kwijt? Neem dan contact op met de gemeente Den Haag.

Registreren als kiezer buiten Nederland

Als u helemaal geen post heeft ontvangen, kan dat ook betekenen dat u niet goed staat geregistreerd als kiezer buiten Nederland.

Registratie Niet-ingezetenen (RNI)

Zorg er ook voor dat u met uw juiste adresgegevens staat ingeschreven in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI). Dan weten andere overheidsorganisaties u ook te vinden.

De gegevens waarmee u staat ingeschreven in de registratie kiezer buiten Nederland worden niet automatisch overgenomen in de RNI.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons