Filmvergunning aanvragen

Nederlandse omroepen en andere instellingen die een filmvergunning voor Marokko willen verkrijgen en een vergunning voor de invoer van filmmateriaal, worden dringend geadviseerd rechtstreeks contact op te nemen met het Marokkaanse Consulaat in Amsterdam. Op die manier kan de vergunning rechtstreeks door de Marokkaanse overheid worden afgehandeld.

Hierbij de gegevens van het Consulaat:

Consulaat Generaal van het Koninkrijk van Marokko
Vondelstraat 65-67
1054 GK Amsterdam
Tel: 020 6181786

E-Mail: info@consulaatmarokkoamsterdam.nl

NB!

  • Het wordt ten stelligste afgeraden naar Marokko te reizen voordat de vergunning schriftelijk is verleend.
  • De ervaring leert dat vergunningen voor rapportages over "gevoelige" onderwerpen vaak pas na vijf weken worden verstrekt.
  • Aanvragen voor filmvergunningen dienen in correct Frans ingediend te worden.

Voor de aanvraag van de vergunningen zijn de volgende gegevens noodzakelijk:

* Vluchtgegevens, ferry gegevens, grensovergang gegevens

 De vergunning voor de tijdelijke invoer van materiaal is alleen geldig wanneer u binnen komt via de plaats die u heeft doorgegeven bij de aanvraag. Hier kunt u dus niet meer van afwijken.

* Opname periode in Marokko

Zowel de filmvergunning als de vergunning voor de tijdelijke invoer van materiaal is uitsluitend geldig gedurende de periode waar deze voor is aangevraagd. Het verblijf verlengen houdt dus ook in een nieuwe vergunning aanvragen.

* Filmlocaties

 De filmvergunning is uitsluitend geldig voor de locaties die zijn aangegeven bij de aanvraag. Mocht u van plan zijn monumenten te filmen (waarbij de steden Fes en Marrakech bijna als geheel als monument gelden), dan is hier een speciale vergunning van het Marokkaanse ministerie van cultuur nodig en dient u de locaties te betalen.

* Naam en contactgegevens van de producent

Inclusief mobiel telefoonnummer, email adres en fax nummer.

* Namen filmcrew

Deze namen moeten overeen komen met de namen zoals in het paspoort staan omschreven.

* Materiaallijst

Deze kunt u het beste als een apart document aanleveren, met briefhoofd en een precieze omschrijving van het type, merk, serie nummer, etc. per voorwerp. Denkt u hierbij naast de filmapparatuur ook aan zaken als statieven, batterijen, tapes, schoonmaakartikelen, computers, koffers, filters en andere accessoires. Alles wat niet op de vergunning staat vermeld wordt beschouwd als ‘goederen’ die in het land verkocht zullen worden, waardoor u hierover import belasting zult moeten betalen. Dit betekent ook dat de voorwerpen die u bij het verlaten van het land niet meer kunt laten zien, beschouwd worden als zijnde verkocht.

* Beknopte omschrijving van het programma/de film

Voornamelijk ‘gevoelige’ onderwerpen dienen tevens door het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken goedgekeurd te worden, wat extra tijd in beslag zal nemen. Houdt u hier rekening mee.

* Categorie

Lange of korte speelfilm, televisie programma, documentaire, promotiemateriaal, etc

Meer informatie treft u via de website van het Ministerie van Communicatie: 

http://www.mincom.gov.ma/tournage-et-prises-de-vues-photographiques/

Voor overige zaken kunt u desgewenst contact opnemen met de afdeling Pers en Cultuur van de Ambassade (email rab-pcz@minbuza.nl).