Veelgestelde vragen Sociale Zekerheid

Mijn partner is overleden, heb ik recht op Anw?

Uw partner moest in ieder geval verzekerd zijn geweest voor de Anw op het moment van overlijden. Is dat niet het geval, dan hebt u geen recht op Anw. Ook hangt het van uw persoonlijke situatie af. Neem contact op met het Bureau Sociale Zaken voor meer informatie.

Tot wanneer heb ik recht op Anw?

U heeft recht op Anw totdat u de Nederlandse pensioenleeftijd bereikt of het jongste kind dat tot uw huishouden behoort 18 wordt. Ook wordt de uitkering beëindigd bij hertrouwen of samenwonen van de nabestaande.

Waar kan ik mijn levensbewijs laten afstempelen?

U kunt uw levensbewijs bij de commune, het Bureau Sociale Zaken, de notaris of bij de Nederlandse consulaten laten stempelen.

Hoe kan ik een wijziging doorgeven?

Wijzigingen  in uw persoonlijke omstandigheden moet u (of uw familie) binnen 6 weken doorgeven aan de SVB.

Bijvoorbeeld wanneer:

  • u gaat trouwen of samenwonen;
  • u gaat verhuizen;
  • u heeft een nieuw bankrekeningnummer;
  • er meer mensen in uw huis komen wonen;
  • uw partner is overleden;

U kunt de wijziging gemakkelijk doorgeven aan het Bureau Sociale Zaken om uw gegevens te wijzigen. Of u neemt direct contact op met de instantie.

Heb ik recht op kinderbijslag in Marokko?

De SVB betaalt  kinderbijslag uit in Marokko, mits een van de ouders in Nederland woont of werkt. Na 1 januari 2021 vervalt het recht op kinderbijslag. Wie voor die tijd al recht had, blijft dat houden zolang de situatie niet verandert en het kind nog geen 18 jaar is.

Hoe kan ik een vermoeden van fraude doorgeven?

Denkt u dat iemand in uw omgeving ten onrechte een pensioen en/of uitkering ontvangt van de SVB? Dan kunt u dit doorgeven. U kunt fraude ook anoniem melden.

Klik hier voor meer informatie.

Moet ik in Nederland belasting betalen als ik in Marokko woon?

Sinds 1977 geldt er een belastingverdrag tussen Nederland en Marokko om te voorkomen dat u dubbel belasting moet betalen. In dat verdrag is afgesproken dat als u in Marokko woont en u een uitkering geniet, geen inkomstenbelasting betaalt in Nederland. Voor de meeste inkomsten kunt u vrijstelling aanvragen via het formulier Verzoek Vrijstelling Loonbelasting op de site van de Belastingdienst, dit geldt niet voor publiek rechtelijke pensioenen.