Veelgestelde vragen Sociale Zekerheid

Als ik kom te overlijden, krijgt mijn partner dan AOW-pensioen?

Dat hangt ervan af. Het is niet zo, dat uw partner uw pensioen krijgt na overlijden. Het Nederlandse AOW-pensioen is een individueel pensioen en niet overdraagbaar. Mogelijk heeft uw partner wel recht op een eigen AOW-pensioen vanaf het bereiken van de pensioenleeftijd. Dat geldt alleen als uw partner meeverzekerd was toen u ook rechten opbouwde.  Het Bureau Sociale Zaken kan voor u nagaan of uw partner recht heeft op een eigen AOW-pensioen en hoe hoog dat pensioen zal zijn als de partner de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Heb ik behalve AOW nog recht op een ander pensioen?

In Nederland bouwen werknemers meestal nog een aanvullend pensioen op. Dit aanvullende pensioen moet u aanvragen bij het pensioenfonds. Nederland kent ongeveer 450 pensioenfondsen. Het Bureau Sociale Zaken kan u de contactgegevens geven van het desbetreffende pensioenfonds. Onder welk pensioenfonds uw pensioen valt, hangt af van de sector waarin u heeft gewerkt.

Hoe kan ik informatie over mijn AOW-verzekeringstijdvakken, dan wel arbeidsverleden opvragen?

U kunt een pensioen overzicht opvragen bij de SVB met dit  formulier. Bureau Sociale Zaken kan u hierbij helpen.

Overgang Anw naar AOW (Als er recht bestaat)

Wanneer u de Nederlandse pensioenleeftijd bereikt heeft u mogelijk recht op AOW, een basispensioen van de Nederlandse Overheid. U kunt een AOW-pensioenaanvraag doen bij het CNSS of het Bureau Sociale Zaken. De aanvraag wordt naar de SVB in Nederland gestuurd en zij zullen u laten weten of u al dan niet recht heeft op AOW vanuit Nederland.

Mijn partner is overleden, heb ik recht op Anw?

Uw partner moest in ieder geval verzekerd zijn geweest voor de Anw op het moment van overlijden. Is dat niet het geval, dan hebt u geen recht op Anw. Ook hangt het van uw persoonlijke situatie af. Neem contact op met het Bureau Sociale Zaken voor meer informatie.

Tot wanneer heb ik recht op Anw?

U heeft recht op Anw totdat u de Nederlandse pensioenleeftijd bereikt of het jongste kind dat tot uw huishouden behoort 18 wordt. Ook wordt de uitkering beëindigd bij hertrouwen of samenwonen van de nabestaande.

Waar kan ik mijn levensbewijs laten afstempelen?

U kunt uw levensbewijs bij de commune, het Bureau Sociale Zaken, de notaris of bij de Nederlandse consulaten laten stempelen.

Hoe kan ik een wijziging doorgeven?

Wijzigingen  in uw persoonlijke omstandigheden moet u (of uw familie) binnen 6 weken doorgeven aan de SVB.

Bijvoorbeeld wanneer:

  • u gaat trouwen of samenwonen;
  • u gaat verhuizen;
  • u heeft een nieuw bankrekeningnummer;
  • er meer mensen in uw huis komen wonen;
  • uw partner is overleden;

U kunt de wijziging gemakkelijk doorgeven aan het Bureau Sociale Zaken om uw gegevens te wijzigen. Of u neemt direct contact op met de instantie.

Heb ik recht op kinderbijslag in Marokko?

De SVB betaalt  kinderbijslag uit in Marokko, mits een van de ouders in Nederland woont of werkt. Na 1 januari 2021 vervalt het recht op kinderbijslag. Wie voor die tijd al recht had, blijft dat houden zolang de situatie niet verandert en het kind nog geen 18 jaar is.

Hoe kan ik een vermoeden van fraude doorgeven?

Denkt u dat iemand in uw omgeving ten onrechte een pensioen en/of uitkering ontvangt van de SVB? Dan kunt u dit doorgeven. U kunt fraude ook anoniem melden.

Klik hier voor meer informatie.

Moet ik in Nederland belasting betalen als ik in Marokko woon?

Sinds 1977 geldt er een belastingverdrag tussen Nederland en Marokko om te voorkomen dat u dubbel belasting moet betalen. In dat verdrag is afgesproken dat als u in Marokko woont en u een uitkering geniet, geen inkomstenbelasting betaalt in Nederland. Voor de meeste inkomsten kunt u vrijstelling aanvragen via het formulier Verzoek Vrijstelling Loonbelasting op de site van de Belastingdienst, dit geldt niet voor publiek rechtelijke pensioenen.