Kinderbijslag

De SVB betaalt kinderbijslag uit als u verzekerd bent voor de kinderbijslagwet, het kind onder de 18 jaar is en in Marokko woont of gaat wonen. De hoogte van het bedrag varieert, afhankelijk van wanneer uw kind wordt geboren of wanneer uw kind naar Marokko gaat verhuizen.

Hoeveel kinderbijslag wordt betaald, hangt af van het jaar waarin de kinderbijslag (opnieuw) is ingegaan of het jaar waarin uw kind naar Marokko is verhuisd. Vindt dat plaats in 2017, dan krijgt u 80 procent van het maximale bedrag. Vindt dat plaats in 2018, dan krijgt u 70% van het maximale bedrag.

  • Als u een kind krijgt in 2019 of 2020, of u kind verhuist in die jaren naar Marokko, dan ontvangt u 60 procent van het maximale bedrag.
  • Vanaf 1 januari 2021 stopt het recht op kinderbijslag voor kinderen in Marokko. Had u voor die tijd al recht op kinderbijslag? Dan houdt u dat recht, tenzij uw situatie verandert.