Belastingen

Sinds 1977 is er een belastingverdrag tussen Nederland en Marokko om te voorkomen dat u dubbel belasting moet betalen. In dat verdrag is afgesproken dat als u in Marokko woont en u een uitkering geniet, u geen inkomstenbelasting betaalt in Nederland.

Voor de meeste inkomsten kunt u vrijstelling aanvragen via het formulier 'Verzoek Vrijstelling Loonbelasting' op de site van de Belastingdienst. Dit geldt niet voor publiekrechtelijke pensioenen en u moet ook een bewijs van betaalde belasting in Marokko hebben (Attestation d’imposition au Maroc) om in aanmerking te komen voor vrijstelling loonbelasting. Als u wilt kan het Bureau Sociale Zaken u helpen om dit formulier in te vullen. Ook als u aangiftes of terugvorderingen van de belastingdienst hebt, kunt u zich bij het Bureau Sociale Zaken melden.

Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.