Arbeidsongeschiktheid (WIA)

Als u door ziekte of een handicap niet langer kunt werken en u een arbeidsverleden in Nederland heeft, kunt u mogelijk WIA ontvangen. Ook als u in Marokko woont.

De WAO/WIA stopt bij het bereiken van de Nederlandse pensioenleeftijd (AOW-leeftijd). Houd u er rekening mee dat u uw aanvraag voor AOW-pensioen minimaal 6 maanden voordat u de pensioenleeftijd bereikt indient bij het CNSS of Bureau Sociale Zaken. Dan weet u vrijwel zeker dat u op tijd uw AOW-pensioen zult ontvangen.

U kunt bij het UWV nagaan of u recht heeft op een (gedeeltelijke) Nederlandse  arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Meer informatie vindt u op de website van het UWV.