Orange carpet visumprogramma in Marokko

Reizen u of uw medewerkers vaak vanuit Marokko naar Nederland? En heeft u dan steeds een Schengenvisum kort verblijf nodig? Vraag dan of u in aanmerking komt voor het orange carpetprogramma. Met behulp van dit proces kunt u makkelijker een visum aanvragen voor het personeel van uw bedrijf of organisatie. De Nederlandse ambassade beslist uiteindelijk of u voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld op lokaal niveau.

U kunt door het coronavirus niet naar Nederland reizen. Behalve als er een uitzondering voor u geldt. Bekijk de lijst met uitzonderingen op het Europese inreisverbod op Rijksoverheid.nl.

Voorwaarden orange carpet

Het verschilt per land of u het orange carpet visumprogramma kunt gebruiken. De Nederlandse ambassade in uw land kan u daarover meer vertellen.

Ook de voorwaarden voor het orange carpet programma kunnen per land anders zijn. U moet bijvoorbeeld aantonen waarom u vaak (beroepsmatig) reist. De ambassade beslist of u voldoet aan de lokale voorwaarden.

Voordelen orange carpet

De voordelen van het orange carpet programma kunnen per land verschillen. Enkele voorbeelden:

 • U hoeft minder documenten te laten zien.
 • Uw visum is meerdere keren geldig (multiple entry visa).
 • U kunt uw visum sneller ophalen.
 • Uw visum is langer geldig.
 • U hoeft maar eens in de vijf jaar persoonlijk te verschijnen voor de visumaanvraag.
 • U hoeft geen afspraak te maken om een aanvraag in te dienen. Of er gelden speciale openingsuren.
 • U kunt een VIP-loket gebruiken.

Wie kunnen orange carpet gebruiken?

Vooral werknemers van bedrijven met (toekomstige) economische belangen in Nederland kunnen gebruikmaken van het orange carpet visumprogramma. Maar voor organisaties (cultureel, wetenschappelijk, overheid) en reizigers kunnen dezelfde voordelen gelden. En dezelfde voorwaarden.

Eerste visum persoonlijk afhalen

De eerste keer moet u voor het visum persoonlijk naar de ambassade of het visumbureau gaan. Dit is nodig om uw vingerafdrukken te kunnen afnemen.

Visum door andere ambassade

Moet u voor een visum naar de ambassade van een ander Schengenland? Bijvoorbeeld omdat er in uw land geen Nederlandse ambassade is? Ook dan kunt u soms van het orange carpet visumprogramma gebruikmaken. Bedenk wel dat er soms minder voorzieningen zijn.

Orange carpet visumprogramma in dit land of gebied

Doelgroep

Het Orange carpet visumproces richt zich voornamelijk op bedrijven die (toekomstige) economische belangen hebben in Nederland. Daarnaast kan dit proces ook uitgebreid worden naar culturele, wetenschappelijke en overheidsinstanties en kunnen in speciale gevallen ook particulieren aanspraak maken (zie ook hieronder ‘kandidaten die in aanmerking komen’).

Orange carpet visumproces in Marokko

Regels voor Orange carpet bij de Nederlandse ambassade in Rabat.

Voordelen

 • Snellere behandeling van visumaanvragen voor werknemers van geregistreerde bedrijven.
 • Geen vluchtbevestiging, hotelreservering of bewijs van kredietwaardigheid vereist.
 • Meervoudig visum en langere geldigheid.

Kandidaten die in aanmerking komen

 • Werknemers van Nederlandse bedrijven met een vestiging in Marokko of Marokkaanse bedrijven met een vestiging in Nederland of bedrijven die een bewezen professionele affiniteit hebben met Nederland.
 • Personen met een diplomatiek paspoort (via protocol), politici, ambtenaren en lokale autoriteiten.
 • Culturele uitwisselingen, sport evenmenten, conferenties en congressen.
 • Professionele contacten van de ambassade.

De procedure

Om u aan te melden voor het Orange carpet visumproces, kunt u een formulier (beschikbaar op aanvraag) invullen en per mail opsturen naar rab-ca@minbuza.nl onder vermelding van ‘la procédure Tapis orange’. Na evaluatie van de aanvraag kan de ambassade de aanvraag goedkeuren of om meer documenten vragen.

Onder de Schengen-regelgeving bepaalt de hoofdbestemming door welke ambassade of consulaat het visum geleverd wordt. Als Nederland uw hoofdbestemming is, kunt u aanspraak maken op het Orange carpet visumproces. Op de website van Rijksoverheid.nl kunt u meer informatie vinden over de Schengen-regeling (informatie in het Engels). U kunt voor overige vragen en/of aanvullende informatie eveneens contact met ons opnemen via rab-ca@minbuza.nl

Aanvraag visum onder het Orange carpet visumproces

 • Paspoort (moet minstens 3 maanden langer geldig zijn dan de einddatum van het visum).
 • 1 paspoortfoto (35 x 45mm). Zie de website van Rijksoverheid.nl voor de eisen van een paspoortfoto (informatie in het Engels).
 • Voor de eerste aanvraag, moet de aanvrager in persoon langskomen bij de ambassade voor afname biometrische data.
 • Een volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.
 • Een originele referentiebrief van het bedrijf of organisatie met het doel en duur van de reis en bevestiging van aanvraag, inclusief briefhoofd met volledig adres van het bedrijf ondertekend door de contactpersoon voor het Orange carpet visumproces.
 • Kosten aanvraag €80 (contant in dirhams betalen).

NB: Voor de eerste aanvraag moet de aanvrager in persoon langskomen bij de ambassade voor de afname biometrische data.

Voorwaarden

 • Bedrijven of organisaties die een visumaanvraag doen onder het Orange carpet visumproces staan financieel garant voor de aanvrager. Ook garandeert het bedrijf of organisatie dat de aanvrager in het bezit is van de juiste documenten voor de douane voor toegang tot de Schengen-zone en terugkeer van de aanvrager naar Marokko.
 • Het Orange carpet visumproces geldt alleen wanneer Nederland de hoofdbestemming is.
 • De visumaanvraag betreft een dienstreis naar Nederland.
 • Onder het Orange carpet visumproces kunnen ook gezinsleden van de aanvrager een visum aanvragen. Het visum voor gezinsleden is wel enkel geldig voor de duur van het verblijf. Voor deze aanvraag is er een extra referentiebrief nodig van de contactpersoon van het bedrijf of organisatie waarin de aanvraag van gezinsleden van de aanvrager worden bevestigd.

Het Orange carpet visumproces kan elk moment schriftelijk beëindigd worden door de ambassade of het bedrijf/organisatie.