Afdeling Pers en Cultuur

De Nederlandse ambassade toont haar betrokkenheid bij de kunst en culturele sector in Marokko door middel van financiële ondersteuning van projecten. Door deze steun wordt er in de Marokkaanse samenleving de gelegenheid geschapen voor dialoog, uitwisseling en het uitvoeren van kunsten. Naast de culturele uitwisseling tussen Marokkanen onderling vindt deze interactie ook plaats tussen Nederland en Marokko. Het programma streeft naar het wekken van een brede publieke belangstelling voor de Marokkaanse cultuur: zowel op nationaal als internationaal niveau. Verder richt het programma zich op het vergroten van de bekwaamheid van de culturele sector door het verbeteren van het management door lokale organisaties en artiesten.

De afdeling Pers van de Nederlandse ambassade onderhoudt contact met de Nederlandse en Marokkaanse pers over evenementen in Marokko. Voor actualiteiten in Nederland dient u contact op te nemen met het ministerie van Buitenlandse zaken in Den Haag.

E-mail: rab-pcz@minbuza.nl

Medewerker Functie

Mw. Dominique Kok

Mw. Jihad Bouyafa                               

Pers en Cultuur Medewerker

Stagiaire Pers en Culturele Zaken