Zakelijk netwerk en contacten in Mali

Om uw plannen te realiseren, heeft u de juiste contacten in Mali nodig. Het ambassadenetwerk kan u daarbij helpen.

Zakelijk netwerk en contacten

Bent u op zoek naar specifieke zakelijke contacten in het buitenland? Vanuit Nederland is het niet altijd eenvoudig om betrouwbare agenten, afnemers of partners te vinden. De medewerkers van het ambassadenetwerk zijn ter plekke aanwezig. Zij kennen de lokale spelers, netwerken en markt en kunnen omgaan met taal- en cultuurbarrières.

U kunt een zakenpartnerscan aanvragen zodat u inzicht krijgt in uw lokale marktkansen.

Wilt u samenwerkingspartners vinden om te ondernemen en innoveren in Europa? Kijk dan ook eens naar het Enterprise Europe Network (website in het Engels).

Introducties verzorgen

Weten welke partijen passen bij uw ambities is één. Met ze in contact komen is een tweede. De medewerkers van de ambassades hebben vaak gemakkelijker toegang tot de juiste personen. Zij kunnen uw bedrijf of organisatie onder de aandacht brengen en u introduceren bij interessante partijen. Ook organiseren zij seminars en evenementen om u in contact te brengen met (potentiële) partners. In bepaalde gevallen kunt u ook zelf gebruikmaken van de faciliteiten van het ambassadenetwerk om activiteiten te organiseren.

Missies, beurzen en partnerschappen

Deelname aan een handelsmissie (soms met een minister of staatssecretaris) of een gezamenlijke beursinzending  is een effectieve manier om te bouwen aan uw buitenlandse én Nederlandse netwerk. U lift dan mee op de collectieve aandacht en de promotiekracht van Nederland.

Wilt u met een groep van bedrijven en kennisinstellingen een buitenlandse markt betreden? Dat kan met het programma Partners for International Business  (PIB). Het programma biedt u steun bij het verkrijgen van toegang tot kansrijke buitenlandse markten. Neem daarvoor contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Zakelijk netwerk en contacten in dit land of gebied

Netwerken en contacten in Mali, Burkina Faso, Niger

Mali :

•    API-Mali, Agence de Promotion des Investissements : http://www.apimali.gov.ml/

•    Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali : http://www.cci.ml/

•    Chambre des Mines du Mali : http://www.chambredesminesdumali.org/

•    Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali – APCAM: http://www.apcam.org/cam

•    Conseil National du Patronat du Mali : http://www.cnpmali.org/

•     Le Réseau de l'Entreprise en Afrique de l'Ouest – Mali (REAO - Mali) : www.reaomali.org/

Burkina Faso :

•    Agence pour la Promotion des Exportations du Burkina Faso-Apex-Burkina : http://www.apexb.bf/

•    Chambre de Commerce et d'Industrie du Burkina Faso : http://www.cci.bf/

•    Chambre des Mines du Burkina Faso : http://www.chambredesmines.bf/

•    Conseil National du Patronat Burkinabè : http://www.patronat.bf/

Niger :

•    Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger : http://www.ccian.ne

•    Centre Nigérien de Promotion des Investissements : http://www.investir-au-niger.org/

•    Agence Nigérienne de Promotion des Exportations, S/C Chambre de Commerce et d'Industrie  du Niger : http://www.ccian.ne