Nederlands onderwijs in Maleisië

Ontdek de mogelijkheden om Nederlands onderwijs te volgen in Maleisië.

Basis- en voortgezet onderwijs in het buitenland

Wanneer u in het buitenland verblijft, heeft uw kind (afhankelijk van het land) een aantal mogelijkheden:

  • lokale school
  • internationale (of Europese) school
  • Nederlandstalige school

Op rijksoverheid.nl leest u meer over de verschillende onderwijsmogelijkheden in het buitenland.

Scholenzoeker Nederlandstalig onderwijs

De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) ondersteunt en subsidieert het Nederlandstalige onderwijs in het buitenland. Met de scholenzoeker van de NOB vindt u waar (en in welke vorm) Nederlands onderwijs mogelijk is.

Nederlands onderwijs in dit land of gebied

LanguageOne Kuala Lumpur verzorgt wekelijkse Nederlandse Taal en Cultuurlessen (NTC) aan ruim honderd leerlingen. Met de geboden onderwijsprogramma’s krijgen kinderen een stevige basis in de Nederlandse taal en cultuur. Kinderen, die tijdelijk of langer in Maleisië opgroeien, leren zo hun moedertaal beter spreken en schrijven.