Uitkering uit Nederland

Uitkering behouden in het buitenland

Of u uw uitkering in het buitenland kunt behouden verschilt per situatie. Van invloed is bijvoorbeeld het soort uitkering. Ook kunnen er afspraken bestaan tussen Nederland en het land waar u woont/werkt. Op rijksoverheid.nl leest u de algemene informatie over het meenemen van een uitkering of pensioen naar het buitenland.

U kunt de informatie ook meteen opvragen bij de instelling die uw uitkering betaalt.

Uitkeringen via het UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is verantwoordelijk voor het uitkeren van WW, Ziektewet en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WIA, WAO, Wajong, WAZ). Of u uw uitkering naar het buitenland mag meenemen, leest u op uwv.nl.

Oorlogsuitkeringen Australië

Woont u in Australië? Verschillende wetten en regelgevingen bieden financiële ondersteuning aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap-periode en hun nabestaanden. Lees meer over deze oorlogsuitkeringen.