Economisch programma tijdens staatsbezoek aan Luxemburg

In mei leggen Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een staatsbezoek aan Luxemburg af. In het kader hiervan organiseert de ambassade een bedrijvenprogramma met als thema circulaire economie. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar smart en green mobility, logistiek en infrastructuur, alsook naar circulaire economie in de stad (zoals recycling, upcycling en bouw). Heeft u interesse in deelname? Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u op de website van de RVO.