Wie zijn wij in Libanon?

leiding ambassade

 • telefoon: +9611211150
 • email: bei@minbuza.nl
tijdelijk zaakgelastigde mw. Frederique de Man
plaatsvervangend ambassadeur mw. Margret Verwijk
management assistent mw. Sana Abou Khalil

afdeling politieke zaken

 • telefoon: +9611211150
 • email: bei@minbuza.nl
ambassaderaad mw. Margret Verwijk
eerste secretaris regionale politiek dhr. Koen van Lieshout
eerste secretaris Syria team dhr. Hein Menalda
tweede secretaris dhr. Bart Hoffmann

afdeling internationale samenwerking

 • telefoon: +9611211150
 • email: bei@minbuza.nl
eerste secretaris internationale samenwerking mw. Barry Nieuwenhuijs
senior beleidsmedewerker onderwijs mw. Vida Hamd
controller mw. Muriel Dik
beleidsmedewerker mensenrechten en opvang in de regio       mw. Zaynab Lasshab

afdeling handel & economie

 • telefoon: +9611211155
 • email: bei-ea@minbuza.nl
eerste secretaris duurzame economische ontwikkeling dhr. Floris van Slijpe
beleidsmedewerker handel en economie mw. Nisrine Samara

afdeling defensie

 • telefoon: +9611211150
 • email: bei-defat@minbuza.nl
defensieattaché                           luitenant-kolonel Carel Gerritsen
assistent defensieattaché adjudant Roderick de Rooij

afdeling consulaire zaken

 • telefoon: +9611211150
 • email: bei-ca@minbuza.nl
senior consulaire medewerker mw. Helma Verouden

afdeling pers en publieksdiplomatie

 • telefoon: +9611211150
 • email: bei@minbuza.nl
tweede secretaris         dhr. Bart Hoffmann

afdeling algemene zaken

email: bei-az@minbuza.nl

operationeel manager mw. Isabelle Coninx
plaatsvervangend operationeel manager  dhr. Joseph Hayek

Aan de ambassade zijn ook verbonden:

 • immigration liaison officer (lokatie Amman)
 • international politie samenwerking (lokatie Dubai)