Wat doen wij in Libanon?

De ambassade in Beiroet behartigt de belangen van Nederland en Nederlanders in Libanon.

afdeling politieke zaken

De afdeling politieke zaken bevordert de Nederlandse politieke belangen in Libanon. Nederland onderhoudt goede bilaterale betrekkingen met de Libanese overheid, politieke actoren, maatschappelijke organisaties en media.

Belangrijke aandachtsgebieden zijn de Libanese binnenlandse politieke, sociale en economische ontwikkelingen maar ook het buitenlands beleid van Libanon en de rol van Libanon in internationale en regionale ontwikkelingen.

afdeling internationale samenwerking

Libanon heeft uitzonderlijke solidariteit getoond aan Syriërs die sinds 2011 het conflict hebben ontvlucht. Het conflict in Syrië heeft een grote impact gehad op Libanon zijn sociale en economische groei.  Gebaseerd op het beleidsdocument ‘Investeren in Perspectief’ van Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt Nederland steun aan Libanon op het gebied van bescherming, onderwijs en training, economische ontwikkeling en werkgelegenheid voor hen die dit het meest nodig hebben.

afdeling handel en economie

Eén van de kerntaken van de ambassade is het bevorderen van economische en handelsrelaties tussen Nederland en Libanon. De ambassade ondersteunt het Nederlandse bedrijfsleven bij het zakendoen in Libanon en brengt Nederlandse bedrijven in contact met lokale zakenpartners.

De prioriteitssectoren van de ambassade zijn landbouw en water, agro-food, design, olie & gas en bouw.

De ambassade moedigt lokale Libanese ondernemers aan Nederland te bezoeken en organiseert handelsmissies naar Nederland. Via bezoeken aan de Nederlandse Kamers van Koophandel worden Libanese ondernemers in contact gebracht met Nederlandse bedrijven.

De ambassade wordt in deze taak bijgestaan door de Lebanese Dutch Business Association LDBA (Engels), een belangrijke partner in handelsbevordering.

De ambassade focust ook op het stimuleren van een goed ondernemingsklimaat door het Private Sector Development programma (PSD) . Het doel van het PSD programma is het bestrijden van armoede door duurzame en inclusieve economische groei te creëren. Nederland investeert daarom in manieren om het ondernemingsklimaat te verbeteren en de private sector in Libanon te ondersteunen, om duurzame werkgelegenheid met goede werkomstandigheden en eerlijke salarissen te promoten. Hiertoe werkt Nederland samen met Nederlandse en internationale bedrijven, maatschappelijk-middenveld organisaties en kennisinstituten. Er zijn verschillende instrumenten en programma’s beschikbaar om PSD te stimuleren.

afdeling defensie

De defensieattaché vertegenwoordigt het Nederlandse ministerie van Defensie, de Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee in Libanon.

De defensieafdeling  is het aanspreekpunt voor alle zaken die te maken hebben met het Nederlandse ministerie van Defensie. De defensieafdeling is ook het aanspreekpunt voor de Libanese militair-industriële vertegenwoordigers voor contact met de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee.

afdeling consulaire zaken

Op de consulaire afdeling kunt u terecht voor consulaire diensten zoals het aanvragen van een paspoort, identiteitskaart of consulaire verklaring en voor legalisatie van Libanese documenten.

De consulaire afdeling verleent consulaire bijstand aan Nederlanders die in Libanon in de problemen komen.

De ambassade behandelt visumaanvragen voor lang verblijf (machtiging tot voorlopig verblijf: MVV). 

Visumaanvragen voor kort verblijf worden ingenomen door het Visa Application Centre for the Netherlands in Lebanon (Engels).

Zie onze contactgegevens voor het maken van uw afspraak of contact met de consulaire afdeling.

afdeling pers en publieksdiplomatie

De afdeling pers en publieksdiplomatie verzorgt de informatievoorziening, persvoorlichting, en de beeldvorming over Nederland in Libanon.

Als vertegenwoordiger van de lokale en internationale pers kunt u bij deze afdeling terecht voor informatie over de ambassade, het Nederlands beleid en actuele zaken in Nederland. Ook kunt u vragen om achtergrondinformatie of een gesprek met de ambassadeur of met een van de ambassademedewerkers.

Informatie wordt ook verstrekt door de Directie Voorlichting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

afdeling algemene zaken

De afdeling algemene zaken houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken op de ambassade zoals de administratie, personeelszaken, onderhoud van apparatuur, beheer van het gebouw en het wagenpark en logistieke kwesties.