Ambassadeur in Beiroet

Welkomswoord Ambassadeur Jan Waltmans

Met plezier ben ik in Libanon begonnen als ambassadeur van Nederland. Libanon is een mooi land, met een rijke geschiedenis. Het Midden-Oosten maakt een bijzonder onrustige periode door. Door conflicten raken miljoenen mensen op drift en zoeken elders een veilig heenkomen en dit raakt ook Libanon. Circa 1.5 miljoen vluchtelingen zorgen voor een grote toename van de in Libanon levende bevolking. Deze vluchtelingen doen een beroep op de Libanese voorzieningen.

Nederland steunt Libanon in de opvang van vluchtelingen, maar ook in de ondersteuning van de Libanese bevolking die gastvrijheid biedt. Nederland voert in goede samenwerking met Libanese en internationale partners programma's uit gericht op onder meer onderwijs, landbouw en werkgelegenheid. Ook steunt Nederland het Libanese leger, bijvoorbeeld in het adequaat beschermen van de grenzen.

Voor Libanon, maar ook voor Nederland, zijn handel en economie van belang. Waar mogelijk wordt gezorgd dat bedrijven in Libanon en Nederland met elkaar in contact worden gebracht.

Prioriteit is ook de bevordering van respect voor mensenrechten. Hieronder valt ook de hereniging van families van naar Nederland uitgeweken Syriers die daar een verblijfstatus hebben gekregen.

Samen met een team van enthousiaste medewerkers en onze samenwerkingspartners in Libanon en Nederland zal ik mij de komende jaren actief inzetten om het maximaal haalbare te realiseren in de relaties tussen beide landen.

De ambassade verleent graag diensten aan de Nederlandse gemeenschap in Libanon. Via onze lokale telefoonlijn krijgt u rechtstreeks contact met het 24/7 BZ Contactcenter in Den Haag. Het Contactcenter beantwoordt al uw vragen over paspoorten, visa, documenten en consulaire zaken. Als dit nodig is wordt u doorverbonden met de ambassade voor nader advies of consulaire bijstand.

Als u op de hoogte wilt blijven van het reisadvies en veiligheidsadviezen en als u uitnodigingen wilt ontvangen die de ambassade aan de Nederlanders in Libanon verstuurt, dan kunt u zich registreren via de 24/7 BZ Informatieservice.

Ik hoop u snel bij een van de Nederlandse evenementen in Libanon te ontmoeten.

Jan Waltmans

Ambassadeur in Beiroet

Follow me on Twitter

Curriculum vitae van drs J. Waltmans

Naam:             Waltmans, Jan

Geboren:        25 september 1963

Opleiding:      1982    VWO

                        1986    Juridische bestuurswetenschappen

                                    Katholieke Universiteit, Brabant, Tilburg

In 1988 bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in dienst getreden en in de lagere rangen werkzaam geweest in Zambia, Afghanistan en Irak, en op het departement bij de directie Effectiviteit en Kwaliteit van Ontwikkelingssamenwerking en de directie Azie en Oceanie.

augustus 2017 -  heden                                                          ambassadeur Beiroet, Libanon
2015 - 2017 ambassadeur Bagdad, Irak
2012 - 2015 plaatsvervangend directeur directie Azie en Oceanie      
2010 - 2012 plaatsvervangend ambassadeur Kaboel, Afghanistan
2006 - 2010 plaatsvervangend directeur directie effectiviteit en kwaliteit van ontwikkelingssamenwerking
2002 - 2006 plaatsvervangend ambassadeur Lusaka, Zambia