COVID-19: Brief aan Nederlanders in Kenia (17 september)

Geachte Nederlanders in Kenia,

Graag zou ik mij samen met mijn vrouw Anke Robertus persoonlijk aan u voorstellen. Helaas is dat op dit moment niet mogelijk vanwege beperkingen die voortvloeien uit de COVID-19 pandemie. Daarom stel ik me langs deze weg aan u voor. Mijn naam is Maarten Brouwer en ik ben de nieuwe Nederlandse ambassadeur in Kenia. Kortgeleden zijn we samen in Kenia gearriveerd. Op 2 september jl. heb ik mijn geloofsbrieven aan President Kenyatta overhandigd.  

Ik ben vast van plan om u alsnog in persoon te ontmoeten zodra de mogelijkheden zich daartoe weer aandienen. Stap voor stap zal ik hopelijk zo toch velen van u kunnen spreken. Ondertussen streef ik er naar u zo goed mogelijk te blijven informeren, zoals Frans Makken dat voor mij ook al deed. Daarom vraag ik uw aandacht voor het volgende:

Kortgeleden zijn de uitzonderingen voor het reizen naar Nederland enigszins versoepeld. Het is nog steeds zo dat de grenzen zijn gesloten voor mensen van buiten Europa. Hierop waren al uitzonderingen gemaakt onder andere voor familieleden van Nederlanders en mensen met een verblijfsvergunning, mensen met een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) en voor langeafstandsgeliefden. Nu is er sinds 14 september ook een verruiming voor topsporters en hun begeleiders en vanaf 21 september voor buitenlandse zakenlieden die moeten reizen in het belang van de Nederlandse economie en samenleving.  Voor de details verwijs ik u naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/buitenlandse-toeristen-naar-nederland. Op deze website kunt u ook informatie vinden over voor wie geen inreisbeperkingen gelden, alsmede de regelgeving omtrent het dringend advies om in quarantaine te gaan wanneer u van buiten Europa inreist.

Van belang is eveneens dat de Keniaanse regering buitenlanders, die hun verblijfstitel niet op orde hebben, heeft opgeroepen dit snel te doen. Waar er eerst sprake was van amnestie voor overschrijding van de maximum verblijfstermijn van 6 maanden, dienen degenen voor wie dit geldt nu binnen twee weken vanaf 14 september te vertrekken of wel binnen deze termijn een residence permit of pass aan te vragen. Dit kunt u doen via http://fns.immigration.co.ke.

Voor vragen van consulaire aard kunt u contact opnemen met de consulaire afdeling via nai-ca@minbuza.nl. Voor andere zaken kunt u de ambassade bereiken via nai@minbuza.nl.

Met vriendelijke groet,

Maarten Brouwer

Ambassadeur