Nederlands onderwijs in Japan

Ontdek de mogelijkheden om Nederlands onderwijs te volgen in Japan.

Basis- en voortgezet onderwijs in het buitenland

Wanneer u in het buitenland verblijft, heeft uw kind (afhankelijk van het land) een aantal mogelijkheden:

  • lokale school
  • internationale (of Europese) school
  • Nederlandstalige school

Op rijksoverheid.nl leest u meer over de verschillende onderwijsmogelijkheden in het buitenland.

Scholenzoeker Nederlandstalig onderwijs

De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) ondersteunt en subsidieert het Nederlandstalige onderwijs in het buitenland. Met de scholenzoeker van de NOB vindt u waar (en in welke vorm) Nederlands onderwijs mogelijk is.

Nederlands onderwijs in dit land of gebied

De Stichting Nederlands Onderwijs Japan verzorgt Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) lessen voor kinderen die redelijk tot uitstekend Nederlands spreken. Het onderwijs heeft als doelstelling de Nederlandse taal bij de kinderen op peil te houden. Er wordt gewerkt volgens een, door de Nederlandse onderwijsinspectie goedgekeurd, schoolplan en de lessen worden verzorgd door leraren die beschikken over Nederlandse onderwijsdiploma`s. De school heeft geen winstoogmerk en lesgelden worden jaarlijks vastgesteld, gebaseerd op het aantal leerlingen en het aantal lesuren. De school is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB) te Voorburg.

De Yokohama International School (YIS) stelt lestijd binnen het lesrooster beschikbaar voor Nederlandse lessen aan leerlingen in de basisschoolleeftijd vanaf groep 2 t/m 8 (grade K - 6). De laagste klassen volgen drie uur Nederlandse les per week, kinderen van groep 5 t/m 8 (grade 3-6) krijgen vier uur Nederlandse les, binnen schooltijd.

Op het moment heeft de school geen bevoegde docent Nederlands die de lessen voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs kan verzorgen. Er zijn initiatieven van ouders om ook voor deze leerlingen onderwijs te organiseren. Voor de meest recente informatie over de organisatie van de lessen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, kunt u contact opnemen met de school.

De school is altijd op zoek naar leraren met een volledige onderwijsbevoegdheid voor de basisschool of voor het vak Nederlands in het voortgezet onderwijs. Mocht u over de juiste diploma`s beschikken en heeft u interesse om les te geven op onze school, dan kunt u contact opnemen via ons e-mail adres. De school beschikt niet over de middelen om een leerkracht of docent vanuit Nederland te sponsoren en zoekt mensen die al in Japan wonen.

Recente informatie, contactgegevens en de schoolgids kunt u vinden in de (digitale) scholengids van de Stichting NOB (www.stichtingnob.nl) en op de website van de Yokohama International School (www.yis.ac.jp).

Contactgegevens NOB in Japan:

Stichting Nederlands Onderwijs Japan
c/o Yokohama International School

adres: 258, Yamate-cho, Naka-ku, Yokohama 231-0862
e-mail: nedyokohama@hotmail.com
website: https://stichtingnederlandsonderwijsjapan.wordpress.com/