Landbouwraad in Japan

De landbouwraad en zijn LAN (Landbouwattachenetwerk) team vertegenwoordigen het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in Japan. Daarnaast heeft het team een schakelfunctie tussen de Nederlandse landbouw- en tuinsector, voedingsmiddelensector, agri-business, visserijsector, maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstituten en hun counterparts in Japan.

Lees meer over wat u kunt doen bij

Missie

Het landbouwattachénetwerk in Tokio verbindt Nederlandse producten, kennis en innovaties aan internationale uitdagingen en kansen in het agro- en natuurdomein in Japan. Zo willen we dé samenwerkingspartner zijn ter versterking van het verdienvermogen van Nederland en ten dienste van de realisatie van de Sustainable Development Goals.

Kerntaken

  • het bevorderen en ondersteunen van duurzame agrarische handel tussen Nederland en Japan, inclusief het waarborgen van wederzijdse markttoegang
  • het bevorderen en ondersteunen van innovatie samenwerking en kennisoverdracht op de terreinen van landbouw, natuur en voedselkwaliteit
  • het rapporteren over en uitleggen van de voor relevante beleidsterreinen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • het onderhouden, uitbreiden en faciliteren van de bilaterale samenwerking tussen Nederland en Japan

We laten ons bij ons werk elke dag leiden door de volgende principes:

Partnerschap:

We werken samen met alle partijen in ons netwerk en met onze collega’s in Den Haag en op de post(en), omdat we geloven in de kracht van samenspel en we cross-overs willen benutten bij vernieuwing (niet in het minst omdat de kracht van de Nederlandse agrosector is bepaald door de samenhang en –werking tussen de verschillende partijen in en rondom de keten).

Affiniteit:

We kennen onze partners en begrijpen hun vak, we snappen de urgentie om snel te handelen bij levende waar, we hebben gevoel voor de agrosector, maar ook voor de maatschappelijke uitdagingen en dilemma’s die dit werkveld kenmerken.

Integriteit:

Integriteit is een integraal onderdeel van ons handelen.

Deskundigheid:

We hebben verstand van zaken (van regelgeving tot instrumentarium), doorzien en kennen de keten(partijen), hebben een brede blik op de ontwikkelingen die gaande zijn en gevoel voor technologie en innovatie.

Ondernemerschap:

We gaan proactief op zoek naar kansen en hebben oog voor belemmeringen, en koppelen die actief aan Nederlandse oplossingen. We stellen ons daartoe niet alleen dienstbaar op, maar spelen ook actief een rol in het ontwikkelen van business, beleid en partnerships.

Strategisch:

We zijn meedenkers, sparringpartners en vraagbaak. En als zodanig in staat over de grenzen van ons jaarplan heen te werken aan een gedroomde positie voor het agrodomein in onze werkgebieden. Daartoe verzamelen, filteren, duiden en verspreiden we informatie. En we leggen verbanden met andere beleidsterreinen zoals klimaat, water, lucht, grondstoffen, voedselvoorziening, ontwikkelingsbeleid, gezondheid, welzijn, ethiek, cultuur, natuur en landschap. We zijn betrokken bij lopende beleidsprocessen en waar nodig dragen we de verantwoordelijkheid voor een bepaald beleidsvraagstuk.

Diversiteit:

We zetten elk LAN-team in zijn eigen kracht, want elk werkgebied en periode kent zijn eigen uitdagingen. Naast het omgaan met de ‘going concern’ ontwikkelt elke LAN-team een eigen visie en daarbij passende strategie en werkt resultaatgericht aan de geformuleerde doelstellingen, waarbij er ook ruimte is om te experimenteren en te improviseren. De lijnen tussen het LAN-team en Den Haag zijn kort.

Medewerkers landbouwteam

Mw. Denise Lutz Landbouwraad
Mw. Yuko Saito Landbouwadviseur
Mw. Chitose de Mos-Hatakoshi Beleidsondersteuner landbouw
Mw. Ryoko Matsumoto Managementassistent

Contactgegevens