Legaliseren door het Consulair Dienstencentrum (CDC)

Het Consulair Dienstencentrum (CDC) legaliseert documenten uit Nederland en de andere landen van het Koninkrijk voor gebruik in het buitenland. U kunt dit direct aan de balie laten doen. Dan is uw document snel klaar. Opsturen per post kan ook. Dit duurt maximaal 5-7 dagen.

COVID-19/Coronavirus: de serviceverlening van het CDC is ongewijzigd. Documenten kunnen tijdens openingsuren worden aangeboden bij de legalisatiebalie. Er wordt getracht de dienstverlening zo optimaal mogelijk te blijven uitvoeren met een kleinere bezetting. Om besmettingsgevaar te beperken, verzoeken wij u alleen met PIN te betalen. Lever documenten zónder plastic mapjes aan.

Legaliseren door het CDC

Het CDC legaliseert Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland. U krijgt dan  een sticker op uw document. Meestal heeft u nog een andere legalisatie nodig voordat u naar het CDC gaat. Bijvoorbeeld van een rechtbank, de Kamer van Koophandel of de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Na legalisatie door het CDC moet het document vaak nog een legalisatie hebben van de ambassade of het consulaat van het land waar u het document gaat gebruiken.

Voorwaarden voor uw document

Voordat u naar het CDC gaat

Controleer wat de voorwaarden voor uw document zijn.

 • Uw Nederlandse document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.
 • Informeer bij de instantie waar u uw document wilt gebruiken hoe oud uw document mag zijn.
  Het CDC kan documenten ouder dan 1 jaar* niet altijd legaliseren. Is uw document ouder dan 1 jaar? Of twijfelt u of uw document geschikt is voor legalisatie? Stuur dan via e-mail een scan van uw document naar het CDC. Zorg dat de handtekening en de naam van de persoon die het document heeft ondertekend goed zichtbaar zijn. Het CDC informeert u of zij uw document kan legaliseren.
  * Een uitzondering hierop zijn diploma’s erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Een door OCW erkend diploma moet u altijd eerst laten legaliseren door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
   

Het CDC legaliseert originele documenten en gewaarmerkte kopieën (certified copies) van Nederlandse documenten. Een gewaarmerkte kopie van een buitenlands document wordt alleen door het CDC gelegaliseerd als het originele document voor gebruik in Nederland is gelegaliseerd of geapostilleerd.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, heeft u een vertaling nodig. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Ook de handtekening van de vertaler moet zijn gelegaliseerd door de Rechtbank.

Legaliseren aan de balie

Lever uw Nederlandse document in bij de Legalisatiebalie van het CDC. U kunt dit ook laten doen door een familielid of kennis. Een machtiging of een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs is hiervoor niet nodig.

Hoe lang duurt het

De wachttijd is gemiddeld 1 uur. Heeft u meer dan 20 documenten, dan duurt het langer. Documenten die u vóór 11.30 uur inlevert, zijn nog dezelfde dag klaar.

Levert u ze na 11.30 uur in, dan kunt u ze de volgende werkdag ophalen vanaf 9.00 uur.

Legaliseren via de post

U stuurt de documenten (aangetekend) op naar het CDC. Geef daarbij ook uw gegevens op zoals uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer. U krijgt een brief waarin staat hoe u moet betalen.

Hoe lang duurt het

Nadat uw betaling binnen is, stuurt het CDC u binnen 5-7 werkdagen de gelegaliseerde documenten.

Wat kost legaliseren door het CDC

Legaliseren van Nederlandse documenten kost € 10 per document. Als u uw documenten per post opstuurt, dan komen daar de kosten voor terugsturen per aangetekende post bij.

Aan de balie betaalt u direct. U kunt alleen met pin betalen.
Via de post betaalt u het bedrag vooruit. U kunt geen contant geld meesturen. Wanneer wij uw documenten ontvangen krijgt u van ons de rekening en een uitleg hoe u die kunt betalen.

Documenten opsturen en betalen

Als u de documenten opstuurt naar het CDC, ontvangt u een brief waarin staat hoe u moet betalen. Nadat uw betaling binnen is, stuurt het CDC u binnen 5 tot 7 werkdagen de gelegaliseerde documenten. Het CDC stuurt documenten die het niet kan legaliseren aan u terug. U krijgt de kosten niet terug als u minder dan € 15 heeft betaald. Vermeld naast uw adres ook uw e-mail adres en/of telefoonnummer in uw brief.

Uw document is niet geschikt om te legaliseren

Als het CDC uw document (nog) niet kan legaliseren, dan krijgt u dat aan de balie gelijk te horen. Als u uw document per post heeft gezonden, stuurt het CDC die aan u terug.

CDC legaliseert niet alle documenten

U kunt bijvoorbeeld de volgende documenten niet laten legaliseren door het CDC:

 • documenten, afgegeven door een ambassade of een consulaat, die in Nederland juridisch ongeldig zijn, zoals een consulaire echtscheiding
 • documenten met een verklaring dat goederen niet in Israël zijn geweest of gemaakt
 • religieverklaringen, zoals christen-verklaringen of doopbewijzen
 • documenten met een stempel ‘seen by’/‘gezien door’ of ‘seen for copy’/‘gezien voor kopie’

Legaliseren door een buitenlandse vertegenwoordiging in Nederland

Is uw document gelegaliseerd in Nederland? Dan kan het zijn dat het land waar u het document gaat gebruiken, uw document ook wilt legaliseren. Vraag dit na via de ambassade of het consulaat van dat land.

Contactgegevens Consulair Dienstencentrum

Bezoekadres

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag

Openingstijden

Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. U kunt geen afspraak maken.
De legalisatiebalie is gesloten op officiële Nederlandse feestdagen.

Postadres

Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Telefoonnummer

Vanuit Nederland: 024-7247 247
Vanuit het buitenland: (+31) 247 247 247

E-mail

info.consulair@minbuza.nl