Wat doet het postennet Italië?

Het postennetwerk in Italië vertegenwoordigt, bevordert en behartigt de belangen van Nederland en Nederlanders in Italië (en San Marino). We ondersteunen burgers, bedrijven, kennisinstituten en andere organisaties. Tevens informeren wij Italianen die algemeen, politiek, zakelijk of cultureel interesse hebben in Nederland.

  • Wij onderhouden de contacten met de Italiaanse overheid.
  • Wij bevorderen de handelsrelatie tussen beide landen.
  • Wij zetten ons in voor de Nederlandse cultuur.
  • Wij vergroten de zichtbaarheid van Nederland in Italië.
  • Wij organiseren en ondersteunen activiteiten.
  • Wij helpen Nederlanders.