Stage op de beleidsafdeling van de ambassade in Rome

Belangrijke mededeling
In verband met Corona bieden we
 op dit moment geen stages aan. 

Voor studenten (m/v) in de laatste fase van hun studie aan een Nederlandse of Italiaanse universitaire of hoger onderwijs-instelling met de Nederlandse nationaliteit biedt de Beleidsafdeling van de Nederlandse Ambassade te Rome twee boeiende en actieve stageplaatsen. Voorop staat dat interesse en studierichting van de student aansluiten bij het werkterrein van de afdeling.

Periode

De afdeling selecteert twee maal per jaar 2 stagiairs voor een periode van vijf tot zes maanden (februari – juli en september – januari).

Werkomgeving

De Nederlandse ambassade in Rome is een middelgrote ambassade, die intensief contact onderhoudt met de Nederlandse en Italiaanse ministeries, brancheorganisaties, overheidsinstellingen, bedrijven en non-profit organisaties. De Beleidsafdeling bestaat uit drie clusters: Pers & Politiek, Economie & Handel en Onderwijs & Cultuur. De Beleidsafdeling rapporteert aan de Nederlandse overheid over binnenlandse en buitenlandse politieke en economische ontwikkelingen in Italië. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen staan hierbij centraal.  Daarnaast krijgen met name de onderwerpen die op de agenda van de Europese Unie staan veel aandacht. Voor de clusters Economie & Handel en Onderwijs & Cultuur selecteren wij een stagiair.

Taakomschrijving

Iedere stagiair levert een actieve bijdrage aan het brede scala van werkzaamheden van de afdeling.

De stagiair voor het cluster Onderwijs & Cultuur verricht enerzijds zelfstandig onderzoek en ondersteunt anderzijds de activiteiten van het cluster. Bij aanvang van de stage worden afspraken gemaakt over het onderzoeksthema. De werkzaamheden bestaan verder uit het in teamverband meewerken aan culturele projecten (presentaties, conferenties, e.d.) en ondersteuning bij de communicatie hierover, inclusief sociale media. Daarnaast werk je actief mee aan het project- en relatiebeheer van het cluster.

Wij bieden je een uitdagende stage met afwisselende werkzaamheden aangaande de culturele sector en publieke diplomatie. Binnen de beleidsafdeling is specifieke aandacht voor de promotie van de Nederlandse cultuur in Italië conform het Internationale Cultuurbeleid.

De stagiair voor het cluster Economie & Handel houdt zich onder meer bezig met ondersteuning van Nederlandse bedrijven bij hun export- en investeringsactiviteiten op de Italiaanse markt. Daarnaast draag je bij aan het beantwoorden van informatie-aanvragen, het uitvoeren van zakenpartnerscans, rapportages over kansrijke sectoren, sociaaleconomische ontwikkelingen in Italië en standpunten van Italië op relevante EU-onderwerpen en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Daarnaast houdt de stagiair zich o.a. bezig met het in teamverband organiseren van evenementen, beursdeelnames, handelsmissies en bedrijvenbezoeken. Tot slot draag je bij aan de voorbereiding en het actualiseren van berichtgeving op sociale media.

Wij bieden je afwisselend en uitdagend werk op het snijvlak van economie en politiek, in het hart van de Nederlands-Italiaanse bilaterale relaties. Je maakt kennis met alle aspecten van economische diplomatie. De stage heeft een steile leercurve in een open en collegiale omgeving, in nauwe samenwerking met een gedreven en kundig team van collega’s.

Functieprofiel

Belangstellende studenten moeten aan de volgende algemene eisen voldoen: 

  • Volgen van een relevante studie, bij voorkeur in de masterfase, die verband houdt met de omschreven werkzaamheden;
  • Aantoonbare interesse in en een gedegen kennis van betreffende materie;
  • Goede beheersing van het Italiaans, zowel mondeling als schriftelijk; Uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Brede algemene ontwikkeling en interesse; Goede communicatieve vaardigheden, initiatief, organisatietalent en enthousiasme;
  • Goede kennis van Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint) en sociale media;
  • Flexibele instelling en zowel in teamverband als zelfstandig kunnen functioneren;

Meer specifiek eisen per cluster zijn de volgende:

Onderwijs & Cultuur: Je hebt affiniteit met de culturele sector en bij voorkeur al enige ervaring met projecten.

Economie & Handel: Basiskennis van en affiniteit met economische onderwerpen en internationale handel; Kennis van de binnenlandse politiek en economie in Nederland en van het buitenlandbeleid (in het bijzonder het beleid van de Europese Unie); Basiskennis van de politieke en economische ontwikkelingen in Italië.

Algemene voorwaarden en vergoedingen
Gezien het stage-reglement van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt als voorwaarde gesteld dat de stagiair de Nederlandse nationaliteit heeft en gedurende de gehele stageperiode als student staat ingeschreven aan een onderwijsinstelling. De stagiair is nog niet afgestudeerd.  Er wordt een beperkte stagevergoeding gegeven en er bestaat een mogelijkheid tot pensionkostenvergoeding. Meer informatie over voorwaarden en vergoedingen vind je hier.

Meer weten en/of solliciteren
Wil je meer weten, of ben je geïnteresseerd in een stageplaats op onze afdeling, stuur dan in het eerste geval een mail met je vragen en in het tweede geval een duidelijke motivatiebrief, die aansluit bij de betreffende taakomschrijving, samen met je CV, je studieresultaten en eventuele referenties en/of beoordelingen naar:

  • rom-ea@minbuza.nlindien je geinteresseerd bent in een stage bij het cluster Economie & Handel
  • rom-pcz@minbuza.nl indien je geinteresseerd bent in een stage bij het cluster Cultuur & Onderwijs

Voor de periode  van februari – juli inzenden voor 31 oktober
Voor de periode van september – januari inzenden voor 15 mei

Heb je interesse maar de inzenddatum is reeds verstreken: neem even contact op bij betreffend cluster.