Stage op de beleidsafdeling van de ambassade in Rome

Voor studenten (m/v) in de laatste fase van hun studie aan een Nederlandse universitaire of hoger onderwijs-instelling biedt de Beleidsafdeling van de Nederlandse Ambassade te Rome drie boeiende en actieve stageplaatsen. Voorop staat dat interesse en studierichting van de student aansluiten bij het werkterrein van de afdeling.

Periode
De afdeling selecteert twee maal per jaar 3 stagiairs voor een periode van vijf tot zes maanden (februari – juli en september – januari).

Werkomgeving
De Nederlandse ambassade in Rome is een middelgrote ambassade, die intensief contact onderhoudt met de Nederlandse en Italiaanse ministeries, brancheorganisaties, overheidsinstellingen, bedrijven en non-profit organisaties. De Beleidsafdeling bestaat uit 3 clusters: Politiek & Pers, Economie & Handel en Onderwijs & Cultuur. Voor ieder cluster wordt een stagiair geselecteerd. De Beleidsafdeling rapporteert aan de Nederlandse overheid over binnenlandse en buitenlandse politieke en economische ontwikkelingen in Italië. Met name de onderwerpen die op de agenda van de Europese Unie staan, krijgen veel aandacht. Binnen de beleidsafdeling is specifieke aandacht voor de promotie van de Nederlandse cultuur in Italië conform het Internationale Cultuurbeleid.

Taakomschrijving
Iedere stagiair levert een actieve bijdrage aan het brede scala van werkzaamheden van de afdeling.

De stagiair voor het cluster Politiek en Pers houdt zich onder meer bezig met ondersteuning bij rapporteren over binnenlandse en – met name – buitenlands politieke ontwikkelingen in Italië en over de standpunten van Italië op de relevante EU-onderwerpen. Daarnaast houdt de stagiair websites en media bij over de politieke ontwikkelingen, maakt op basis daarvan voor de ambassade relevante analyses en overzichten, doet verslag van briefings en seminars van de Italiaanse overheid, denktanks en andere relevante organisaties en ondersteunt bij het beantwoorden van informatie-aanvragen.

De stagiair voor het cluster Economie en Handel  houdt zich onder meer bezig met ondersteuning bij het rapporteren over sociaal-economische ontwikkelingen in Italië en over de standpunten van Italië op relevante EU-onderwerpen, werkt mee aan het ondersteunen van Nederlandse bedrijven bij hun export- en investeringsactiviteiten op de Italiaanse markt in de vorm van het beantwoorden van informatie-aanvragen, het uitvoeren van zakenpartnerscans, het rapporteren over kansrijke sectoren en het ondersteunen bij handelsmissies en bedrijfsbezoeken. Daarnaast houdt de stagiair zich o.a. bezig met het in teamverband organiseren van evenementen en bijeenkomsten. 

De stagiair voor het cluster Cultuur en Onderwijs verricht enerzijds zelfstandig onderzoek en ondersteunt anderzijds de activiteiten van het cluster. Bij aanvang van de stage worden afspraken gemaakt over het onderzoeksthema. De werkzaamheden bestaan verder uit het in teamverband meewerken aan culturele projecten (presentaties, conferenties, e.d.) en ondersteuning bij de communicatie hierover, inclusief sociale media. Daarnaast werkt de stagiair actief mee aan het project- en relatiebeheer van het cluster.

Functieprofiel
Belangstellende studenten moeten aan de volgende eisen voldoen: 

  • Volgen van een relevante universitaire studie, bij voorkeur in de masterfase, die verband houdt met de omschreven werkzaamheden; Aantoonbare interesse in en een gedegen kennis van betreffende materie;
  • Basiskennis van instituties, besluitvormingsprocessen en beleid van de Europese Unie; Kennis van de binnenlands-politieke verhoudingen in Nederland, alsmede van het buitenlandbeleid; Basiskennis van de politieke verhoudingen in Italië;
  • Goede beheersing van het Italiaans, zowel mondeling als schriftelijk; Uitstekende beheersing van het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Brede algemene ontwikkeling en interesse; Goede communicatieve vaardigheden, initiatief, organisatietalent en enthousiasme.
  • Van de stagiair wordt verwacht dat deze - na een introductieperiode - tamelijk zelfstandig kan functioneren.

Algemene voorwaarden en vergoedingen
Gezien het stage-reglement van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt als voorwaarde gesteld dat de stagiair de Nederlandse nationaliteit heeft en gedurende de gehele stageperiode als student staat ingeschreven aan een onderwijsinstelling. De stagiair is nog niet afgestudeerd.  Er wordt een beperkte stagevergoeding gegeven en er bestaat een mogelijkheid tot pensionkostenvergoeding. Meer informatie over voorwaarden en vergoedingen vind je hier.

Meer weten en/of solliciteren
Wil je meer weten, of ben je geïnteresseerd in een stageplaats op onze afdeling, stuur dan in het eerste geval een mail met je vragen en in het tweede geval een duidelijke motivatiebrief, die aansluit bij de betreffende taakomschrijving, samen met je CV, je studieresultaten en eventuele referenties en/of beoordelingen naar:

  • rom-pa@minbuza.nl indien je geinteresseerd bent in een stage bij het cluster Politiek & Pers
  • rom-ea@minbuza.nl indien je geinteresseerd bent in een stage bij het cluster Economie & Handel
  • rom-pcz@minbuza.nl indien je geinteresseerd bent in een stage bij het cluster Cultuur & Onderwijs

Voor de periode  van februari – juli inzenden voor 15 oktober
Voor de periode van september – januari inzenden voor 15 mei

Heb je interesse maar de inzenddatum is reeds verstreken: neem even contact op bij betreffend cluster.