Handel

Mw. Daniela Colpani
Mw. Edith de Vries
Mw. Manuela Capra 
Mw. Vivian Dornseiffen
Mw. Ekea Kwant
Dhr. Roeland Slagter

Email: mil-ea@minbuza.nl

Het cluster Economie, Handel en Landbouw  van de ambassade te Rome en de afdeling Handel van het consulaat-generaal te Milaan ondersteunen Nederlandse ondernemingen bij hun activiteiten op de Italiaanse markt. Dit gebeurt gratis.

Bij het consulaat-generaal in Milaan staat de ondersteuning van Nederlandse bedrijven bij export- en investeringsactiviteiten in Noord-Italië centraal, terwijl het cluster economie, handel en landbouw van de ambassade in Rome zich vooral richt op Midden- en Zuid-Italië, in contacten met de Italiaanse overheid en in overheidsgerelateerde sectoren. Voorts biedt het cluster economie, handel en landbouw van de ambassade specifieke ondersteuning op het gebied van landbouw, natuur en visserij, vlees en voedingsmiddelen en op technisch-wetenschappelijk gebied in heel Italië.

Wat kunnen wij voor u doen?

- het leggen van en het bemiddelen bij contacten met bedrijven, financiële instellingen en overheidsinstanties;
- het verschaffen van adressen van potentiële klanten, agenten en andere zakelijke partners;
- het verschaffen van marktinformatie, zonodig over specifieke sectoren of via marktrapporten;
- het ondersteunen bij promotionele activiteiten zoals zakelijke missies en/of beursdeelnames;
- het verschaffen van informatie over de economische, fiscale, juridische, sociale en culturele aspecten van het zakendoen in Italië;
- het verschaffen van informatie over financiële, economische en sociale ontwikkelingen in Italië.

De export van Italiaanse producten naar Nederland wordt door de in Nederland aanwezige Italiaanse instellingen bevorderd.