Culturele uitwisseling tussen Nederland en Italië

Internationale uitwisseling tussen cultuurmakers, creatieve ondernemers en culturele instellingen inspireert en zorgt voor nieuwe invloeden en kennis. Bent u geïnteresseerd in culturele uitwisseling met Italië? De Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in Italië zet zich in voor de Nederlandse kunst en cultuur.

Wij beschikken over een uitgebreid netwerk in de Italiaanse cultuursector. Wij kennen culturele instellingen, organisaties en podia en kunnen adviseren over samenwerkingsmogelijkheden. Daarnaast stellen wij stellen bijdragen beschikbaar aan lokale culturele instellingen die Nederlandse cultuur programmeren. Ook ondersteunen wij Nederlandse kunstenaars of creatieve ondernemers in hun presentatie en zichtbaarheid, bijvoorbeeld in de media.

Subsidie aanvragen bij het postennet Italië

Het subsidiebudget van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in Italië bedraagt per jaar € 75.000. Het budget is bedoeld voor relevante activiteiten die in belangrijke mate bijdragen aan de positie en de profilering van professionele kunstuitingen uit Nederland in Italië. Subsidiabele activiteiten leveren een concrete bijdrage aan de culturele samenwerking tussen Nederland en Italië en/of aan de export van Nederlandse cultuur naar Italië.

Subsidie kunnen uitsluitend voor drie disciplines worden aangevraagd:

  1. Architectuur (inclusief stedelijke opgaven, kunst in openbare ruimte, erfgoed in relatie tot ruimtelijke vraagstukken)
  2. Design (inclusief industrial design, interdisciplinair design, grafisch design, social design, design voor de openbare ruimte, ambacht en makers, food design en gaming)
  3. Literatuur (inclusief neerlandistiek)

De mate van uitstraling en mediabereik van de culturele instelling wegen zwaar bij de beoordeling van de subsidieaanvraag. Als harde voorwaarde geldt dat de aanvraag door de Italiaanse uitvoerende organisatie wordt ingediend en dat de aanvrager zelf een substantiële financiële bijdrage aan de activiteit levert.

Uw subsidieaanvraag dient uiterlijk vier weken voor aanvang van de activiteit te worden ingediend.

De behandeling van uw aanvraag kan enkele weken duren. U kunt de aanvraag uitsluitend elektronisch indienen via deze website: https://onlineform.culture.gov.nl/home. Voordat u een aanvraag indient, raden wij u aan eerst met ons contact op te nemen:

Design: mil-pcz@minbuza.nl (CG Milaan)

Architectuur en Literatuur: rom-pcz@minbuza.nl (Ambassade Rome)

Bij toekenning dienen in alle publicaties (zoals: uitnodigingen, programmabladen, posters, catalogi en digitale uitingen) de ondersteuning door het Koninkrijk der Nederlanden en het logo van het Koninkrijk der Nederlanden vermeld te worden. Het logo mag zonder voorafgaande toestemming niet worden aangepast of gewijzigd.

U wordt verzocht een exemplaar van het publiciteitsmateriaal en/of de catalogus waarin de ondersteuning en het logo van het Koninkrijk der Nederlanden vermeld staan te versturen naar een van de Nederlandse vertegenwoordigingen in Italië, Ambassade (rom-pcz@minbuza.nl) of Consulaat-Generaal (mil-pcz@minbuza.nl).