Culturele uitwisseling Nederland-Italië

Internationale uitwisseling tussen cultuurmakers, creatieve ondernemers en culturele instellingen inspireert en zorgt voor nieuwe invloeden en kennis. Bent u geïnteresseerd in culturele uitwisseling met Italië? De Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in Italië zetten zich in voor de Nederlandse kunst en cultuur.

Wij beschikken over een uitgebreid netwerk in de Italiaanse cultuursector. Wilt u samenwerken met culturele instellingen, organisaties en podia in Italië? Wij kunnen adviseren over de mogelijkheden. Daarnaast ondersteunen wij lokale culturele instellingen die Nederlandse cultuur programmeren. Verder assisteren wij Nederlandse kunstenaars of creatieve ondernemers in hun presentatie en zichtbaarheid, bijvoorbeeld in de media.

Subsidie Italië: informatie

Ons jaarbudget voor culturele subsidies in Italië bedraagt € 125.000.

Het merendeel van het budget wordt ingezet voor projecten die de posten initiëren met Italiaanse partners. Circa 20% reserveren we voor aanvragen van derden. Dit bedrag is bedoeld voor relevante activiteiten van Italiaanse culturele organisaties die:

 • bijdragen aan de positionering en profilering van professionele kunstuitingen uit Nederland
 • bijdragen aan de samenwerking tussen Nederlandse en Italiaanse culturele organisaties en of professionals
 • kansen bieden voor de ontwikkeling van nieuw werk van Nederlandse makers in Italië.

We geven voorrang aan projecten die inspelen op een of meer van onze aandachtsgebieden:

 1. Architectuur (inclusief stedelijke opgaven, kunst in openbare ruimte, erfgoed in relatie tot ruimtelijke vraagstukken)
 2. Digitalisering (zowel media- en digitale kunst, als kunstenaars en creatieve professionals die reflecteren op digitalisering in de samenleving, digitalisering van erfgoed)
 3. Design (inclusief industrial design, interdisciplinair design, grafisch design, social design, design voor de openbare ruimte, ambacht en makers, food design en gaming)
 4. Kinder- en Jeugdcultuur (podiumkunsten, literatuur, beeldende kunst en film gemaakt en/of gericht op een jong publiek)
 5. Literatuur (fictie, non-fictie, strips en kinderboeken, neerlandistiek)
 6. Meertaligheid (gericht op culturele projecten rond minderheidstalen)
 7. Mensenrechten (culturele projecten die aansluiten bij mensenrechtenthema’s van BZ)
 8. Vergrijzing (culturele projecten die reflecteren op de ouder wordende samenleving)
 9. Samenwerking Vlaanderen (culturele projecten waarbij Vlaamse en Nederlandse kunstenaars gepresenteerd worden en/of culturele instellingen samenwerken in Italië)

De mate van uitstraling en mediabereik van de culturele instelling wegen zwaar bij de beoordeling van de subsidieaanvraag. Als harde voorwaarde geldt dat de aanvraag door de Italiaanse uitvoerende organisatie wordt ingediend en dat de aanvrager zelf een substantiële financiële bijdrage aan de activiteit levert.

Uw subsidieaanvraag moet uiterlijk vier weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend.

Voordat u een aanvraag indient, raden wij u aan eerst contact met ons op te nemen:

Design, mensenrechten, kinder- en jeugdcultuur: mil-pcz@minbuza.nl (CG Milaan)

Architectuur, digitalisering, meertaligheid, literatuur, samenwerking met Vlaanderen, vergrijzing: rom-pcz@minbuza.nl (ambassade Rome).

Subsidie Italië: aanvragen

Uw subsidieaanvraag moet uiterlijk vier weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend.

In Italië gevestigde organisaties kunnen met bijgaand formulier een subsidie bij ons aanvragen.

NB Bij toekenning verplicht u zich in alle publicaties (zoals: uitnodigingen, programmabladen, posters, catalogi en digitale uitingen) de ondersteuning door en het logo van het Koninkrijk der Nederlanden te vermelden. Dit logo mag niet worden aangepast zonder voorafgaande toestemming.

U wordt verzocht een exemplaar van het publiciteitsmateriaal en/of de catalogus waarin de ondersteuning en het logo van het Koninkrijk der Nederlanden vermeld staan te versturen naar een van de Nederlandse vertegenwoordigingen in Italië, de ambassade in Rome (rom-pcz@minbuza.nl) of het consulaat-generaal in Milaan (mil-pcz@minbuza.nl).