Wereldwijd stemmen voor de Europese Verkiezingen

Ook Nederlanders in het buitenland brachten op 23 mei hun stem uit voor het Europees Parlement. Wie zich op tijd registreerde ontving een briefstembewijs en kon dat per post opsturen of via de ambassade inleveren. Op 8 speciale briefstembureaus kon dat nog tot 15.00 uur lokale tijd op de verkiezingsdag.

Australië

De Nederlandse ambassade in Canberra was het eerste briefstembureau dat zijn deuren opende voor de Europese Verkiezingen. Al om zeven uur vanmorgen Nederlandse tijd telde het ambassadeteam daar de stemmen.

Oranje enveloppen met australische postzegels

Berlijn

De Nederlandse ambassade in Berlijn is voor het eerst briefstembureau en is van de 8 briefstembureaus ook meteen de grootste. De afgelopen dagen is door in totaal 20 ambassademedewerkers, vrijwilligers en uitzendkrachten al het voorwerk gedaan: duizenden oranje enveloppen zijn geopend en op juistheid gecontroleerd. Vanmiddag leegden zij de inhoud van de 14 stembussen en begon het tellen van de ruim 7.000 stemmen van Nederlanders in Duitsland.

Twee mannen achter tafel met nummers en papieren

Washington

De ambassade in Washington begon vanwege het grote aantal binnengekomen stemmen woensdag al met het controleren en registreren van de briefstembewijzen. Per post kwamen ruim 2200 briefstembewijzen binnen, donderdag om 15.00 uur kon met het legen van de grote stembus het daadwerkelijk tellen beginnen.

Groep mensen achter tafel met papieren

Madrid

Vier dagen lang stonden in Madrid de Europese Parlementsverkiezingen centraal. Zo’n 15 ambassademedewerkers stonden paraat om de briefstembewijzen en kopieën van identiteitsbewijzen te controleren, donderdag telden zij de ongeveer 2.000 ontvangen stemmen. 

Vrouw doet stembiljet in glazen box

Rome

‘Votiamo insieme!’ Voor het eerst in lange tijd was de ambassade Rome weer een stembureau. Ook voor de opening kwamen al een groot aantal oranje enveloppen met briefstembewijzen binnen. Daarom begon het ambassadeteam al vroeg in de ochtend met tellen. 

Groepje mensen achter stafel met stembox

Parijs

In Parijs verwerkte de ambassade de afgelopen week al ongeveer 800 briefstemmen per dag. Het hele ambassadeteam was daarvoor in touw. Dat voorwerk was nodig, want ruim 4000 Nederlanders stemden via de ambassade.’

Mannen en vrouwen achter lange tafel met nummers en papieren

Brussel

Hoewel de ambassade in Brussel geen officieel briefstembureau was, stond ook daar een inzamelpunt voor briefstembewijzen. Donderdagmiddag om 12.00 uur zijn de stemmen per auto naar Nederland gebracht.

Twee mannen met oranje stembox bij auto

Ook in Londen en Jakarta en de Nederlandse vertegenwoordigingen op Aruba en Curaçao waren briefstembureaus ingericht. Om 15.00 uur lokale tijd sloten alle briefstembureaus hun deuren.