Wat kunnen wij voor u betekenen

De ambassade - in het bijzonder het cluster Innovatie, Investeringen en Handel (kortweg 'economisch cluster') - behartigt de economische belangen van Nederland in Israël.

Het economisch streeft ernaar optimale dienstverlening te bieden aan Nederlandse bedrijven (met speciale focus op het innovatieve mkb, startups en vrouwelijke ondernemers), kennisinstellingen en overheden. Met als doel hen concrete resultaten te laten behalen in de gehele waardeketen van kennis, innovatie, handels- en investeringsbevordering.

Onze prioriteiten

 • Het versterken van het Nederlandse innovatievermogen door samenwerking te bevorderen tussen Nederlandse bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden met toonaangevende Israëlische counterparts, of door hun informatiepositie over trends en ontwikkelingen in Israël te vergroten, in het bijzonder in de topsector High-Tech Systemen en Materialen (waaronder fotonica, nanotechnologie, cybersecurity, fintech en slimme materialen).
 • Het interesseren van Israëlische bedrijven voor vestiging in Nederland en hen vervolgens begeleiden bij het vestigingsproces, daarmee bijdragend aan het scheppen van werkgelegenheid, versterking van de concurrentiekracht, verduurzaming en digitalisering van de Nederlandse economie en van innovatie-ecosystemen evenals de overdracht van kennis.
 • Het versterken van de positie van ondernemende Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Israël.

Wat doen wij voor u

 • Informeren over relevante ontwikkelingen en signaleren van kansen
 • Uitzetten van internationale Israëlische tenders bij Nederlandse partijen
 • Beantwoorden van (handels)vragen
 • Ondersteunen bij markttoegangsproblemen
 • Ondersteunen van economische missies en scoutingmissies (matchmaking, netwerkbijeenkomsten, seminars)
 • Ondersteunen van inkomende en uitgaande bezoeken op politiek en hoogambtelijk niveau
 • Economische diplomatie
 • Activiteiten ondernemen op basis van reële kansen in Israël en interesse van partijen in Nederland
 • Netherlands Branding

Email: tel-ea@minbuza.nl