Politieke cluster en Persgerelateerde zaken

Het politieke cluster volgt de ontwikkelingen in Israël en in de regio op de voet om de Nederlandse politiek en beleidsmakers te informeren, kansen voor samenwerking te identificeren en de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Israël te bevorderen.

Politiek

Nederland en Israël onderhouden van oudsher goede politieke betrekkingen. Op politiek en ambtelijk niveau is er intensief contact tussen de twee landen. Daarbij wordt gesproken over de politieke ontwikkelingen in Israël en het Midden-Oosten, het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen en mensenrechten.

Nederland werkt samen met Israël op uiteenlopende gebieden die voor beide landen van belang zijn, variërend van cyberveiligheid tot kinderrechten. Daartoe reizen er regelmatig Nederlandse delegaties naar Israël en andersom om te overleggen en van elkaars ervaringen te leren.  

Nederland steunt de pogingen om een alomvattend vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen tot stand te brengen. Nederland zet in op een zogenaamde twee-statenoplossing, waarbij een veilig en internationaal erkend Israël en een onafhankelijke, democratische en levensvatbare Palestijnse staat in vrede naast elkaar bestaan. De Nederlandse regering wijst eenzijdige stappen die niet bijdragen aan het vredesproces af.

De Minister van Buitenlandse Zaken bracht in januari 2018 een bezoek aan Israël. In september 2016 bracht de Israëlische premier een bezoek aan Nederland. Hij werd onder andere ontvangen door Zijne Majesteit de Koning en premier Rutte. Het bezoek van de Israëlische premier vond plaats in het kader van het bilaterale samenwerkingsforum tussen Nederland en Israël. Dat samenwerkingsforum werd in 2013 opgezet om de betrekkingen tussen beide landen te intensiveren.

Pers, Publieksdiplomatie en Cultuur

De persafdeling onderhoudt contact met de Nederlandse correspondenten in Israël en met de lokale pers. Nederlandse en Israëlische journalisten kunnen zich tot de persafdeling wenden met vragen over actuele thema’s of over het Nederlandse beleid.  

Email: tel-pa@minbuza.nl

Medewerkers Politiek

Ambassaderaad en Hoofd Politieke Afdeling  

Mw. Marieke Monroy

Eerste Ambassadesecretaris

Dhr. Willem Molenaars

Tweede Ambassadesecretaris

Dhr. Wouter van de Staaij

Medewerker Politieke Afdeling

Mw. Roos Frederikse

Management Assistent Politieke Afdeling

Mw. Pnina Biton-Soetendorp

Stagiair Politieke Afdeling

Medewerkers Pers, Publieksdiplomatie en Cultuur

Hoofd Pers, Publieksdiplomatie en Cultuur

Dhr. Wouter van de Staaij

Medewerker Pers, Publieksdiplomatie en Cultuur

Mw. Gili Gurel

Stagiair Pers, Publieksdiplomatie en Cultuur