Defensie cluster

Het defensie cluster van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv behartigt de Nederlandse defensiebelangen in Israël, Jordanië en de Palestijnse Gebieden.

Het cluster is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en ontplooien van activiteiten gericht op bilaterale militaire samenwerking op alle functiegebieden om daarmee zo mogelijk de operationele effectiviteit en doelmatigheid van de Nederlandse krijgsmacht te vergroten.

Daarnaast identificeert het cluster de invloed van de militaire ontwikkelingen binnen het gebied van verantwoordelijkheid op het Nederlandse defensiebeleid. Dit gebeurt door informatie te verzamelen, analyseren en rapporteren over onderwerpen die uit militair-politiek, militair-economisch, strategisch, operationeel en technisch oogpunt van belang zijn voor de politieke en militaire leiding van het ministerie van Defensie.

De activiteiten van het cluster vinden plaats binnen de kaders van de Nederlandse Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie. Hiertoe onderhoudt het cluster een breed netwerk binnen de internationale gemeenschap van defensieattaches, militaire organisaties, defensie-industrie en security sector.

E-mail: tel-def@minbuza.nl

Medewerkers
Defensie Attaché Luitenant Kolonel Chris Brouns
Assistent Defensie Attaché   Luitenant Jolique Jacobs
Stagiair Defensie