Politie

Medewerker

Functie

Gerard van Heerwaarde       

politie attaché

Roberto Mangunsong

assistent

Telefoon: +62 21 5248 200
E-mail: jak-kmar@minbuza.nl