Leiding ambassade

De leiding van de ambassade is verantwoordelijk voor de representatie van de Nederlandse regering in Indonesië. De ambassadeur vertegenwoordigt het Nederlands staatshoofd bij officiële gelegenheden in Indonesië.
Naast de vertegenwoordigingsfunctie geven de ambassadeur en zijn plaats­vervanger ook leiding aan het in de ambassade werkzame personeel.

Medewerker Functie
Lambert Grijns ambassadeur
Ardi Stoios-Braken plv. ambassadeur
Nonie Suyono management support officer

Telefoon: +62 21 524 1009
E-mail: jak-cdp@minbuza.nl